Tema 6

Tidevannsmodellen – Samtalen på tomanns hånd

N

Læringsutbytte

  • Att beskriva fokus för samtalen på tomanns hånd 

Samtalen på tommans hånd er ikke en hverdagssamtale, MI-samtale eller en psykopedagogisk samtale (noe som også kan være en del av den hjelpen pasienten får), men en samtale som har til formål å fremme pasientens recovery. På denne måten blir samtalen på tomannshånd en naturlig fortsettelse på det arbeidet som innledes i den holistiske vurderingen.

I denne videon kan du lära dig mer om detta:

i

Les og reflekter

Barker, P. J., & Buchanan-Barker, P. (2005). The Tidal model – a guide for mental health professionals. London: Routledge. Kapitel 10-11

Läs vidare om vårdplanering och om hur den individuella vården kan formas och återhämtning främjas. Reflektera över vilka möjligheter och utmaningar du ser med dessa samtal.

 

 

Fordypning | "Nice to know"

Arbetsblad på svenska finns också i:

Buchanan-Barker, P., & J, B. P. (2019). Tidal: Upptäcktsresan. In L. Wiklund Gustin (Red.), Vårdande vid psykisk ohälsa – på avancerad nivå (3 uppl., sid. 343-363). Lund: Studentlitteratur.