Tema 3

Tidevannsmodellen – introduksjon

N

Læringsutbytte

  • Reflektera över hur psykisk hälsa, ohälsa och återhämtning kan förstås som en del i människors liv. 

The Tidal Model – eller Tidevannsmodellen – som den kan oversettes til, er en sykepleieteori som fokuserer på pasientens bedring og recovery. Navnet skal ses på som en metafor for hvordan livet, vår helse og våre omstendigheter – og dermed også behovet for hjelp og omsorg – kan skifte gjennom livet. Det innebærer  helsepersonell må være lydhøre og følsomme for disse skiftningene.

Modellen er utviklet innen psykisk helsearbeid, men har også blitt anvendt innen andre områder der bedring i betydning av å gjenvinne kontrollen over sitt liv og sin fortelling står i sentrum. I videoen forteller Phil Barker og Poppy Buchanan Barker om Tidevannsmodellen.

Ikke bare navnet «Tidal model» er metaforisk. Denne metaforen beskriver også en måte å se på livet, og de utfordringer som er en del av vår «livsreise». Den fungere ikke bare for å introdusere dette perspektivet pleiere/helsepersonell som vil lære seg modellen, men kan også være et utgangspunkt for samtale med pasienter.

Livet er en reise over et hav av erfaringer. All menneskelig erfaring, inkludert opplevelser av helse og uhelse er erfaringer som gjøres på denne reisen. Underveis kan en person ved havne inn i en storm eller møte pirater. Skipet kan begynne å ta inn vann og personen kan stå i fare for å drukne eller lide skipsbrudd. Han eller hun kan da ha behov for å loses til en trygg havn, gjennomgå reparasjoner – eller komme seg fra traumet. Når skipet er hel igjen, eller personen har gjenvunnet sine «sjøben» kan reisen fortsette og personen igjen styre ut på erfaringens hav.

i

Les og reflekter

 Barker, P.J., Buchanan-Barker, P., 2005. The Tidal model – a guide for mental health professionals. Routledge, London. Kapitel 1-3

Reflektera över hur du ser på psykisk hälsa och ohälsa. Vilken skillnad gör det om utgångspunkten för omvårdnaden tas i personens upplevelse av att vara kapabel att möta tillvarons utmaningar, jämfört med medicinska förklaringsmodeller för psykisk sjukdom.

 

Fordypning | "Nice to know"

Phil Barker och Poppy Buchanan-Barker har en webbplats där du kan läsa mer om modellen.

En längre föreläsning hittar du här:
Del 1

Del 2

Du kan också läsa om modellen i:

Bokkapitel:

Buchanan-Barker, P., & J, B. P. (2019). Tidal: Upptäcktsresan. I L. Wiklund Gustin (Red.), Vårdande vid psykisk ohälsa – på avancerad nivå (sid. 343-363). Lund: Studentlitteratur.

Wiklund Gustin, L. & Lidwall, L. (2012). Omvårdnadsteorier i klinisk praxis. Stockholm: Natur och Kultur.

 Artiklar:

Barker, P. J., & Buchanan-Barker, P. (2004). Beyond empowerment: Revering the story teller. Mental Health Practice, 7(5), 18-20. doi: http://dx.doi.org/10.7748/mhp2004.02.7.5.18.c1788