Tema 7

Tidevannsmodellen – Å skape trygghet

N

Læringsutbytte

  • Att beskriva värdet av att beakta patientens erfarenheter i bedömningar av risker och tillsynsbehov 

Iblant kan pasienter oppleve sin situasjon som utrygg, både fordi han/hun opplever det ytre miljøet som truende og på grunn av tanke og følelsesmessige vanskeligheter. Dette kan øke risikoen for at personen skader seg selv og andre mennesker. Derfor er det viktig at sykepleieren sammen med personen gjør en bedømmelse av tilsynsbehovet samt uppretter en  personlige trygghetsplanen for å hjelpe personen med å identifisere både hva han selv vil og hva andre kan gjøre  som kan hjelpe personen ut av faren for alvorlige risiko.

Utviklingen av den personlige trygghetsplanen innebærer at man stiller følgende fire spørsmål:
  1. Hva har personen gjort tidligere som har minsket risikoen for at han selv og andre har kommet til skade, og som har bedratt til en følelse av «følelsesmessig trygghet»?
  2. Hva gjør personen nå for å minske eller avverge skaderisiko og for å kjenne seg tryggere følelsesmessig?
  3. Hvilken hjelp får personen fra andre som bidrar til å minske risikoen for skader og til å utvikle følelsesmessig trygghet?
  4. Hvordan kan personen anvende seg av disse personlige «ressurser» for å utvikle sin egen personlige trygghetsplan?
i

Les og reflekter

Barker, P. J., & Buchanan-Barker, P. (2005). The Tidal model – a guide for mental health professionals. London: Routledge. Kapitel 6-9

Läs om bedömning av tillsynsbehov och upprättandet av personlig trygghetsplan och reflektera över hur patientens delaktighet i bedömningen kan bidra till upplevelsen av att vara kapabel att möta tillvarins utmaningar och därmed till återhämtning.

 

 

Fordypning | "Nice to know"

Barker, P. J., & Buchanan-Barker, P. (2005). The Tidal model – a guide for mental health professionals. London: Routledge. Kapitel 5-9.

I boken finns också arbetsblad för såväl säkerhetsplan som bedömning av tillsynsbehov. Dessa finns också i

Buchanan-Barker, P., & J, B. P. (2019). Tidal: Upptäcktsresan. In L. Wiklund Gustin (Red.), Vårdande vid psykisk ohälsa – på avancerad nivå (3 uppl., sid. 343-363). Lund: Studentlitteratur.