Besvimelse kan skyldes blodpropp

Av Hanne Skille, forskerlinjestudent TREC

Ny studie viser at dersom du blir innlagt for lungeemboliførstegangs-besvimelse, kan årsaken være blodpropp i lungene dine!

I følge nåværende klassifikasjoner kan besvimelse skyldes lavt blodtrykk, være mediert av nervesignaler eller forårsakes av hjerte-kar problematikk. Blodpropp i lungene er en form for hjerte-kar sykdom og er en alvorlig, potensielt dødelig tilstand, men som ved diagnostisering effektivt kan behandles. Til tross for at medisinske lærebøker inkluderer blodpropp som en mulig forklaring for førstegangs-besvimelse, er dagens retningslinjer lite rettet mot kartlegging av denne diagnosen. Det er derfor viktig å undersøke den faktiske forekomsten av blodpropp som årsak til førstegangs-besvimelse, slik at et målrettet utrednings- og behandlingsregime kan benyttes.
Continue reading

1 person likes this post.

Omega-3-fettsyrer kan redusere risikoen for ny blodpropp hos eldre pasienter med tidligere blodpropp

Av Gunhild Lerstad, stipendiat

Blant pasienter som har hatt venøs blodpropp får omtrent en av tre en ny blodpropp innen de neste ti årene på tross av adekvat blodproppbehandling. Venøs blodpropp bidrar sterkt til funksjonssvikt og død, og dessuten er behandlingen av venøs blodpropp forbundet med fare for alvorlige blødninger. Det er derfor viktig å få klarlagt bedre hvilke faktorer som er assosiert med risiko for ny blodpropp slik at forebygging og behandling av venøs blodpropp forbedres ytterligere. Høyt inntak av fisk eller omega-3-fettsyrer er vist å redusere risikoen for førstegangs blodpropp. Det er imidlertid usikkert hvilken effekt omega-3-fettsyrer har på tilbakefall av blodpropp.

Continue reading

Be the first to like.

Arvelig blodpropp hos kvinner – påvirkes risikoen av hvem den nedarves fra?

Av Line H. Evensen, stipendiat

Risiko for venøs blodpropp kan påvirkes av mange faktorer, men blant kvinner i fertil alder kan blodpropphendelser ofte relateres til hormonelle faktorer slik som graviditet eller bruk av p-piller. Flere studier har også vist at risiko for venøs blodpropp har en betydelig arvelig faktor, og at blodpropp i nær familie øker risikoen mer hos kvinner i fertil alder enn hos menn i samme aldersgruppe. Det er derimot uvisst om risikoen for blodpropp hos kvinner påvirkes av om det er en kvinne (mor, søster) eller mann (far, bror) i nær familie som tidligere har hatt blodpropp, og om et hormonrelatert tilfelle av blodpropp hos denne personen (mor eller søster) har noen innvirkning.

Continue reading

1 person likes this post.

Ny markør for venøs blodpropp oppdaget

Av Caroline Lind, stipendiat

Venøs blodpropp oppstår som følge av et komplisert
samspill mellom gener, miljø- og livsstilsfaktorer. Selv om ulike metoder for å finne de som står i fare for å få sykdommen eksisterer, er venøs blodpropp fremdeles en vanlig sykdom som bidrar sterkt til funksjonssvikt og død. I tillegg er behandlingen av venøs blodpropp forbundet med fare for alvorlige blødninger. Det er derfor et sterkt behov for å forbedre verktøyene som i dag brukes i klinisk praksis for å finne de som står i fare for å få en førstegangs blodpropp, men også tilbakefall av venøs blodpropp. Et steg på veien for å forbedre de kliniske verktøyene er å finne nye markører som viser om en person står i fare for å få venøs blodpropp. Continue reading

Be the first to like.

Blodpropp i beina øker risikoen for å bli arbeidsufør

Av Sigrid Brækkan 

En nylig publisert studie viser at personer som har hatt blodpropp har 30% høyere risiko for bli framtidige mottakere av uføretrygd enn de som ikke har hatt blodpropp. Dette gjaldt spesielt etter blodpropp i beina som hadde oppstått uten åpenbare årsaker, hvor risikoen var 70% høyere. Funnene tyder på at tapt arbeidstid som følge av uførhet kan bidra til å øke samfunnskostnadene av blodpropp utover kostnadene knyttet til selve behandlingen.

Continue reading

Be the first to like.

Does the Y chromosome play a role in venous thrombotic disease?

By Robin Liang, PhD student at TREC

Venous thrombosis (VT) is a common disease, with men having a yet unexplained higher risk of both a first and recurrent event. Previously it had been shown that certain Y ancestral lineages, or haplogroups, may have a predisposing effect on several cardiovascular diseases, including atherosclerosis and coronary artery disease. A research group in Leiden, the Netherlands, have explored the association between Y chromosome haplogroups and the risk of first and recurrent venous thromboembolism.

Continue reading

Be the first to like.

Prediction models: A modern version of crystallomancy (just better)

By Søren Beck Jensen, postdoc TREC

An anthropologist friend of mine once told me about a field study where he attempted to decipher the religious thoughts of an Inuit tribe. The Elder who had always lived on the edge of the world was very reluctant to give any answers about this, to him, taboo topic but finally gave one piece of information: We do not believe. We fear. Continue reading

Be the first to like.

Inter-rater agreement between professional-rated and patient-rated scores of the Villalta scale for evaluation of the post-thrombotic syndrome

By Trond Isaksen, PhD student TRECtrond i artikkel bilde

The Post-thrombotic syndrome (PTS) refers to chronic symptoms and signs following a blood clot in the deep veins. The Villalta scale measure the severity of PTS, which vary from none to disabling symptoms and signs like pain, swelling and ulcers. No effective treatment for PTS is available and progress will depend on research. Continue reading

Be the first to like.

Kan pasienter selv måle varige mén etter blodpropp med et spørreskjema, eller bør det gjøres på en sykehusvisitt?

Av Trond Isaksen, stipendiat i TREC

Post-trombotisk syndrom (PTS) er kroniske symptomer og tegn som følge av blodpropp i trond i artikkel bildede dype venene. Alvorlighetsgraden av PTS måles med Villalta skår, og kan variere fra ingen plager eller tegn, til å være sterkt funksjonsnedsettende, for eksempel på grunn av kronisk smerte, hevelse og sår. Utvikling av behandling for PTS avhenger av forskning ettersom ingen effektiv kur er tilgjengelig.

Continue reading

Be the first to like.

Overvekt og venøs trombose – er betennelse «the missing link»?

Av Lars D. Horvei, stipendiat i TRECmålebånd overvekt

Overvekt og fedme er en velkjent og betydelig risikofaktor for blodpropp. Personer med BMI over 30 har 2-3 ganger økt risiko for blodpropp. Årsaken til dette er ikke helt kjent, men vi har i tidligere studier vist at ledsagende fenomener som diabetes, høyt blodtrykk og fettstoffer i blodet ikke har noen betydning for risikoen for venøs trombose. Continue reading

1 person likes this post.