Samarbeidsmøte om yrkesfag

Onsdag 29.11.17 arrangerte USP 8-13 samarbeidsmøte med universitetskoleprosjektet ved NTNU. I alt 14 deltakere fra de to prosjektene, inkludert skoleiere, yrkesfaglærere og didaktikere, fikk presentert og diskutert ulike problemstillinger og perspektiver i arbeidet med å utvikle samarbeidet mellom lærerutdannere, praksisfeltet og arbeidslivet. Det var en veldig nyttig dag med mange gode innspill og det er åpenbart at de to universitetsskoleprosjektene kommer til å videreføre dette samarbeidet.