Tema 3

Kropp och själ

N

Lärandemål

  •  Beskriva sambandet mellan kropp och själ med utgångspunkt i Gilberts modell för affektreglerande system
  • Med utgångspunkt i Gilberts modell diskutera varför relationen mellan vårdare och patient är central för god omvårdnad
Kropp och sjäI hör samman
Innom hälso- och sjukvård är det vanligt att vi skiljer på kropp och själ. Vi organiserar t.ex vården i somatisk respektive psykiatrisk vård, och ibland kan vi läsa i pressen om patienter som upplevt sig hamna “mellan stolarna”. Sett ur ett helhetsperspektiv så fungerar inte den uppdelningen.

Det vi tänker, känner och gör är beroende av fysiologiska processer som hör samman med hur vår hjärna utvecklats. I det här filmklippet sammanfattas miljontals år på fem minuter:

Samtidigt som vår hjärna utvecklats bär vi evolutionen med oss

Vi har fortfarande områden i vår hjärna som reagerar med reptilens snabbhet på hot, reaktioner som syftar till att vi skall överleva här och nu. Att människor reagerar som de gör, t ex med ilska och aggressivitet då de känner sig hotade, är – precis som att andra drar sig undan eller blir handlingsförlamade – således naturligt.

Samtidigt som dessa reaktioner finns kvar, så har utvecklingen gjort det möjligt för oss att också reflektera över våra reaktioner, och att återfå balans i systemet. Vad det handlar om kan du se här:

i

Läs och reflektera

I kapitel 3 i Psykologi för sjuksköterskor kan du läsa mer om de här processerna. Reflektera över situationer där du tror att du och/eller andra agerar med utgångspunkt i det hotfokuserade systemet? Vad behöver du tänka på/göra i sådana situationer för att det skall bli ett gott möte mellan dig själv och andra sådana gånger?
Vill du veta mer?
Bok

Gilbert, G. (2009). Introducing compassion focused therapy. Advances in Psychiatric Treatment, 15, 199–208

I följande föreläsning, uppdelad på tre delar, talar Paul Gilbert också om detta som den fysiologiska grunden för Compassion Focused Therapy. Det affektreglerande systemet kommer ca 52 minuter in i Del 1, men alla delar är sevärda. I början av Del 1 får du lära dig mer om den gamla och den nya hjärnan, och Gilbert kommer i filmklippen också in på anknytning (jfr kapitel 8) och medkänsla (kapitel 18).

Del 1

Del 2

Del 3