Can blood clots attract the attention of young women?

By Søren Beck Jensen, Postdoc TREC

When a woman in Norway seeks advice on birth control from her doctor, 3rd and 4th generation birth control pills may be the recommendation conveyed to her from the Norwegian Medicines Agency.prevansjon

She will also be advised that use of the pills will increase her risk of blood clots from 2/10000 to 5-12/10000 per year depending on her choice1. How she will perceive this information is of course highly individual and with a risk of her ignoring the information. Continue reading

Be the first to like.

Hvor mye kreftutredning skal man gjøre hos pasienter med blodpropp av ukjent årsak?

Av Gro Grimnes, PhD i TREC

Blodpropp kan være første tegn på underliggende kreftsykdom. I en kanadisk studie har man sammenlignet to ulike strategier for å lete etter kreft hos pasienter med venøs blodpropp uten kjent årsak. CT-undersøkelse av mage og bekken i tillegg til standard undersøkelse førte ikke til at man påviste flere krefttilfeller enn standard undersøkelse alene, og risikoen for å overse kreft etter standard undersøkelse var liten. Continue reading

Be the first to like.

Er DOACs assosiert med færre dødsfall enn Marevan i forebygging av venøs blodpropp?

Av Olga Vikhammer Gran, stipendiat i TREC

a lot of pills for medicine therapy

DOAC, forkortelse for direkte orale antikoagulantia testes opp mot medisinen Marevan (Warfarin) i behandling mot venøs blodpropp.

Direkte orale antikoagulantia (DOACs) er en relativt ny type blodfortynnende medisin. DOACs brukes oftest for å redusere risiko for hjerneslag hos pasienter med atrieflimmer (unormal hjerterytme) og i behandling av venøs blodpropp. Før DOACs ble introdusert, var Marevan (Warfarin) medikamentet som hovedsakelig ble brukt for slike tilstander. Det er vist at DOACs har like god effekt som Marevan når det gjelder å forebygge tilbakefall av blodpropp samt forebygge hjerneslag hos pasienter med atrieflimmer. I motsetning til Marevan har DOACs hurtigvirkende effekt, lik daglig dosering og behøver ikke rutinemessig monitorering.

Continue reading

Be the first to like.

Nytt legemiddel for å hindre tilbakefall av blodpropp?

Av Kristian Hindberg, forsker TREC

I en ny studie, utført i flere europeiske land, er det undersøkt om legemiddelet Sulodexide kan forebygge at man får en ny blodpropp etter å først ha fått én.

Etter at man har fått en blodpropp vil man få behandling med blodfortynnende medisin. For noen pasienter er dessverre risikoen for indre blødninger for stor med denne behandlingen, og behandlingen blir derfor avsluttet etter 3-12 måneder. Det er i denne fasen etter den første behandlingen at Sulodexide muligens kan være effektiv i å forebygge tilbakefall av blodpropp uten å forårsake alvorlige bivirkninger. Continue reading

Be the first to like.

Gir kikkhullsoperasjon i kneet økt risiko for blodpropp?

Av Cathrine Ramberg, spesialingeniør TREC

Acute pain in kneeArtroskopi er en type kikkhullsoperasjon som utføres i ledd. Dette kan være i forbindelse med diagnostisering av mulige skader, eller for eksempel for å operere menisk eller korsbåndskader. Verden over utføres det årlig rundt 4 millioner artroskopier i knær.

Artroskopi er generelt forbundet med få komplikasjoner. Skaden på vev er liten og operasjonen er over relativt raskt. Man blir ikke sengeliggende etter operasjonen og behøver heller ikke å bli på sykehuset i en lengre periode. Continue reading

Be the first to like.

Do obese people bleed less?

By Sigrid Brækkan, Associate Professor TREC

Obesity is associated with increased risk of blood clots (thrombosis). The mechanism behind this association remains unclear, but studies have shown that overweight and obese subjects display higher levels of several components of the coagulation system. blod

If the risk of blood clots in obese is caused by increased coagulation activity, one would expect that obese people are protected against bleeding. However, is this the case? Do obese people bleed less frequently than those that are normal weight? Continue reading

Be the first to like.

Blør overvektige mennesker mindre?

Av Sigrid Brækkan, førsteamanuensis TREC

Overvekt og fedme er forbundet med økt risiko for blodpropp. Man vet ikke helt hvorfor det er sånn, men det er vist at overvektige personer har blodhøyere nivåer av flere komponenter som inngår i kroppens blodlevringssystem.

Dersom et mer aktivt blodlevringssystem gjør at risikoen for blodpropp øker ved overvekt og fedme, skulle man forvente at disse personene blør mindre. Men er det egentlig sånn? Continue reading

Be the first to like.

Bør man gi brobehandling ved operasjon av pasienter på blodfortynnende behandling?

Av Håkon Sandbukt Johnsen, forskerlinjestudent I TREC

Nytten av brobehandling, såkalt «bridging» (se faktaboks), når pasienter på blodfortynnende behandling må opereres har lenge vært omdiskutert og usikker. En nylig publisert studie konkluderer med at den tradisjonelle brobehandlingen ikke reduserer forekomsten av blodpropp men, gir økt risiko for blødning. Samlet sett gir derfor brobehandling ingen gevinst hos disse pasientene. Continue reading

Be the first to like.

Bruk av medisin hos gravide kvinner med Paroksystisk Nattlig Hemoglobinuri (PNH)

Av Ina Høiland, PhD TREC

Tidligere ble kvinner med Paroksystisk Nattlig Hemoglobinuri (PNH) frarådet å bli gravide på grunn av komplikasjoner under svangerskapet i forbindelse med sykdommen.

PNH er en sjelden blodsykdom. Tallene for Norge er ikke sikre, men det dreier seg sannsynligvis om rundt 5 nye tilfeller per år. PNH er en sykdom som gjør at blodcellene blir ødelagt av kroppens eget forsvarssystem. Sykdommen er karakterisert av en aktivering av komplementsystemet, som er en del av immunsystemet vårt, og en protrombotisk tilstand, som vil si at pasientene har økt risiko for å få blodpropp. Continue reading

Be the first to like.

Menn får mye oftere tilbakefall av blodpropp

Av Lars D. Horvei, stipendiat i TREC

Forekomsten av blodpropp (venøs trombose) er likt fordelt mellom kjønnene. Graviditet og bruk av p-piller, eller østrogen i overgangsalder er vanlige utløsende årsaker hos vektkvmnkvinner, men er sjelden et problem hos menn. Dette «kamuflerer» derfor at menn egentlig er mer utsatt for å få blodpropp enn kvinner. Continue reading

Be the first to like.