Åpne data fra enkeltforskere ved UiO

To datasett fra forskere ved UiO har blitt publisert i DataverseNO. De to datasettene er: Sodium lidar data for “The airglow emission layer altitude cannot be determined unambiguously from temperature comparison with lidars” og Styring gjennom tildelingsbrev. Vi gratulerer!
Siden UiO ikke har eget institusjonsarkiv under DataverseNO så blir slike enkeltstående datasett publisert rett under DataverseNO. Hvis institusjonen senere oppretter eget arkiv så kan enkeltstående datasett flyttes dit uten at det endrer noe for metadata og DOI.