Høgskulen på Vestlandet (HVL) har oppretta sitt eige arkiv for opne forskingsdata i DataverseNO

DataverseNO seier velkomen til HVL som partnarinstitusjon. Det institusjonelle arkivet – HVL Open Research Data – for opne forskingsdata er eit tilbod til forskarane om ein infrastruktur for fleire siteringar, meir synleg forsking og auka kompetanse på open vitskap.

Høgskulen på Vestlandet (HVL)