10 GB gratis for fri arkivering og publisering av datasett i DataverseNO

DataverseNO utvider tjenesten for alle forskere med Feide-ID til arkivering og publisering av datasett i DataverseNO innenfor en volumbegrensning på 10 GB. Ta kontakt på research-data@support.uit.no hvis denne begrensningen skaper problemer.
Dette er et gratis tilbud som først og fremst er ment å dekke behovet for et åpent dataarkiv i de tilfeller hvor utgiver av en publikasjon krever at datagrunnlaget er arkivert og gjort tilgjengelig i et åpent arkiv. Tjenesten er tilgjengelig via Feide, men Feide-ansvarlig på institusjonen må først aktivere DataverseNO som Feide-applikasjon for institusjonen før den kan benyttes.
Til arkivet DataverseNO: https://dataverse.no/
Mer info om og retningslinjer for bruk av DataverseNO: http://info.dataverse.no