Nytt fra DataverseNO – mars 2019

DataverseNO-familien begynner å bli stor – nå med 7 partnerinstitusjoner – og vi vil derfor benytte denne kanalen for å nå alle superbrukere og kontaktpersoner, samt andre som kan ha interesse av å følge med på det som skjer i denne tjenesten, gjennom et nyhetsbrev.

Vi har ingen fast plan for hvor ofte vi kommer til å publisere slike nyhetsbrev, men har som intensjon 3-4 ganger i året og hyppigere hvis det skjer noe som tilsier det.

Denne gangen informerer vi spesielt om viktige endringer i policy, arkiveringsguiden og kuratorguiden – endringer som berører arbeidet med datasett som skal arkiveres. I tillegg så vil vi oppdatere dere på status for et arbeid vi har jobbet med siste år når det gjelder å få synliggjort innholdet i DataverseNO i mer generelle søketjenester for forskningsdata.