Gratulasjoner til Høgskolen i Innlandet!

De to første datasett er nå publisert i høgskolens institusjonelle arkiv for åpne forskningsdata – INN Open Research Data; Nacey, Susan; Greve, Linda; Johansson Falck, Marlene, 2019, “Replication Data for: Linguistic metaphor identification in Scandinavian”, https://doi.org/10.18710/925GNY, DataverseNO og Nacey, Susan; Krennmayr, Tina; Dorst, Aletta G.; Reijnierse, W. Gudrun, 2019, “Replication Data for: What the MIPVU protocol doesn’t tell you (even though it really does)”, https://doi.org/10.18710/F04UW5, DataverseNO

Print Friendly, PDF & Email