Tema 16

Att förebygga ohälsa och främja hälsa

N

Lärandemål

  • Beskriva olika nivåer av sjukdomsförebyggande åtgärder
  • Förstå de utmaningar som kan vara förknippade med livsstilsförändringar
  • Reflektera över sjuksköterskans ansvar för hälsofrämjande arbete

Att leva hälsosamt – en utmaning

Om vi vill stötta människor till att leva ett hälsosamt liv behöver vi vara medvetna om hur vi fungerar som människor på ett generellt plan, och vilka utmaningar det skapar i den enskilda patientens liv. Något alla har gemensamt är att vår miljö förändrats betydligt snabbare än våra gener. Vi bär fortfarande med oss en del av stenåldersmänniskans förhållande till mat. Sådant som är sött och färgglatt ger energi, och en gång i tiden var det livsviktigt att sträcka ut handen och plocka de hallon man gick förbi längs vägkanten.

Detsamma gäller inte godiset som lockar i butiken – eller på annat håll. Därför behöver vi tänka oss för innan vi stoppar allt lockande i munnen. Som filmen visar så är kunskap om vad som är hälsosamt inte tillräckligt för att vi skall klara av att alltid leva sunt:

 

Precis som lusten efter det söta utvecklats för att vi skall överleva har vi en rad andra funktioner som går ut på att klara livhanken på kort sikt. Det är exempelvis livsnödvändigt att bli rädd utan att “tänka efter före” när vi utsätts för fara, och att inte göra av med energi i onödan. Om vi låter oss styras av dessa kortsiktiga överlevnadsstrategier även i situtaioner där det vore bättre att tänka långsiktigt och gör det som känns bäst i stunden – som att stoppa lite extra godis i munnen och sätta oss i TV-soffan istället för att motionera – kan det skapa hälsoproblem.

i

Läs och reflektera

I kapitel 16 i Psykologi för sjuksköterskor kan du lära dig mer om detta, och hur du kan ge andra stöd i att förstå och möta sina personliga utmaningar.

Reflektera också över en situation där det varit aktuellt för dig att göra en förändring. Relatera det du läst i kapitlet och använd dina egna erfarenheter som grund för att integrera teori och praktik. Vilka tankar och känslor väckte eventuella bakslag? Hur kan andra vara till stöd för att minska upplevelser av skam och besvikelse vid motgångar, och stötta din motivation att hålla fast vid förändringen?

 

Vill du veta mer?

Att arbeta hälsofrämjande ingår i sjuksköterskans professionsansvar. I Sverige har Svensk sjuksköterskeförening lyft detta, och Socialstyrelsen har också givit ut nationella riktlinjer som betonar vikten av att ge människor stöd att förändra ohälsosamma levnadsvanor.

Också i Norge är detta angeläget, och i en artikel i Sykepleien betonas att hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete inte är samma sak.

I modulen som handlar om Motiverande samtal (MI), får du också konkreta verktyg att använda i detta arbete.

Vill du veta mer om The Theory of Planned Behaviour – här kommer en snabbpresentation.

Här finns också några artiklar på området: