Tema 15

Smärta

N

Lärandemål

  • Beskriva bio-psyko-sociala aspekter av patientens smärtupplevelse
  • Reflektera över vilken betydelse ditt förhållningssätt som sjuksköterska har för patienters smärtupplevelse
Föreställ dig att du har ont och att smärtan inte går över. Hur påverkar smärtan ditt liv, och dina tankar på din framtid? Finns det saker du är rädd att inte längre klara av? Vad kommer det att innebära för dina relationer? Hur känner du dig då du målar upp den här bilden framför dig? Och tror du att du, i den situation du föreställer dig, skulle uppleva att du hade hjälp och stöd av en sjuksköterska som inte bara gav dig smärtstillande medicin, utan förstod att din smärta handlar om så mycket mer än att det gör fysiskt ont i stunden och gav dig utrymme att prata om din oro? För smärta handlar inte bara om skadans omfattning utan om en rad olika faktorer.
i

Läs och reflektera

Läs kapitel 15 i Psykologi för sjuksköterskor och reflektera över hur ditt sätt att möta patienten kan påverka dennes smärtupplevelse. Relatera din reflektion till grindteorin, och till psykosociala aspekter av smärta.
Testa dina kunskaper!

Enligt grindteorin når inte alla smärtimpulser hjärnan. För att nå hjärnan och framkalla smärta behöver de passera det som metaforiskt beskrivs som en grind. Ju mer öppen grinden är, desto mer smärta. Det finns en rad olika faktorer som öppnar respektive stänger grinden. De kan vara fysiska, känslomässiga och/eller kognitiva och beteendemässiga. Vilka av nedanstående faktorer öppnar grinden och ökar smärtupplevelsen?

Enligt grindteorin når inte alla smärtimpulser hjärnan. För att nå hjärnan och framkalla smärta behöver de passera det som metaforiskt beskrivs som en grind. Ju mer öppen grinden är, desto mer smärta. Det finns en rad olika faktorer som öppnar respektive stänger grinden. De kan vara fysiska, känslomässiga och/eller kognitiva och beteendemässiga. Vilka av nedanstående faktorer öppnar grinden och ökar smärtupplevelsen?

Please select 7 correct answers

Correct! Wrong!

Reflektera över de svar du givit, och över vad som stänger smärtgrinden. Hur kan du genom ditt bemötande vara ett stör för patienter med smärta?

Correct! Wrong!

Vill du veta mer?
Boken Att leva med smärta – ACT som livsstrategi (Wicksell, 2014) riktar sig till människor med långvarig smärta, och beskriver utifrån den psykoterapeutiska metoden Acceptance and Committment Therapy, strategier som kan göra smärtan lättare att leva med. Om man arbetar med patienter med denna typ av problematik kan det vara bra att själv ha läst boken, och sen stötta personen i att gå igenom boken, steg för steg.