Nynorsk og bokmål på blogg

Det er mye som tyder på at mange nynorskbrukere heller velger å skrive bokmål når de skal ytre seg i sosiale medier, for eksempel en blogg. Et eksempel på dette er bloggeren Kristine Ullebø. Hun er fra Førde, som er et nynorskområde, og forteller at hun har nynorsk som hovedmål på skolen. Likevel skriver hun konsekvent bokmål på bloggen sin. Hva kan være årsakene til at Ullebø og andre bloggere med nynorsk som hovedmål velger å blogge på bokmål?

Ullebø tar opp det at hun er nynorskbruker på bloggen sin flere ganger, og leserne får derfor et lite innblikk i hennes tanker rundt dette. I et innlegg fra 2012 skriver hun at grunnen til at hun velger å blogge på bokmål, selv om det ikke er hovedmålet hennes, er at hun føler bokmål ligger nærmest hennes talemål. Om bokmål ligger nærmere dialekten i Førde enn nynorsk, kan nok diskuteres. Jeg tror ikke talemålsnærhet ene og alene er årsaken til at bloggere velger bort nynorsk til fordel for bokmål.

Skjermdump Bladet Nordlys 26.03.2014

Jeg kan selv tenke meg at mange velger å skrive bokmål for å slippe unna negative reaksjoner på språket. Ikke alle har en like positiv holdning til nynorsk, slik som NRK-journalist Stine Hommedal fikk oppleve i 2014. Det vil nok være ugunstig for en blogger å oppleve at leserne henger seg opp i språket, og ikke bryr seg om temaet i innlegget.

Selv om Ullebø selv blogger på bokmål, dukker det opp gjesteinnlegg og tekster hun selv har skrevet til andre formål på nynorsk. Et slikt eksempel er et innlegg fra 2014, som jeg tror er skrevet av hennes bror. Han skriver på nynorsk uten å gjøre noe stort nummer ut av det. En skulle kanskje tro at kommentarfeltet ville være fullt av negative ytringer mot nynorsk i et slikt innlegg. I de totalt 29 kommentarene er det mange som kommenterer nynorskbruken, men i de aller fleste tilfeller er leserne positive til innslaget av nynorsk. Mange mener at Ullebø burde ha mer nynorsk på bloggen sin. Jeg finner totalt tre kommentarer der leserne ytrer seg negativt om nynorsk, og én av disse blir irettesatt av en annen kommentator. Mange av kommentarene omhandler ikke språk i det hele tatt, men om innholdet i blogginnlegget.

Det at leserne er mer interesserte i innholdet enn målformen, kommer også til syne i dette innlegget, som handler om at Ullebøs bilder blir brukt til uhensiktsmessige formål av tredjeparter. Her tar hun opp nynorsk i overskriften, og noen av kommentarene omhandler nynorsk. Noen oppfordrer til mer bruk av nynorsk, og det er til og med en leser som spør om hjelp til nynorsk rettskriving, noe leseren får. De aller fleste kommentarene handler likevel om hovedtemaet i innlegget og om Ullebøs utseende og person. Her får jeg, ut fra det jeg ser i kommentarfeltet, inntrykk av at de fleste ikke bryr seg særlig mye om det skrives på nynorsk eller bokmål.

En årsak til at mange velger bokmål, kan være at de ønsker å nå ut til flest mulig. Noen syns kanskje det er vanskelig å forstå nynorsk, og majoriteten av Norges befolkning har bokmål som hovedmål. I dette innlegget, om klær og mote, er de aller fleste som kommenterer språket positive til nynorsk. Et par lesere kommenterer at de syns det kan være vanskelig å forstå nynorsk. Det er ikke særlig mange, noe som tyder på at de aller fleste ikke har noen problemer med å forstå nynorsk.

Når jeg nå har lest noen blogginnlegg på nynorsk og kommentarer til disse, ser jeg nå saken i et litt annerledes lys. Noen ganske få lesere viser negative holdninger til nynorsk, og noen gir uttrykk for å slite med å forstå. Mange lesere virker å ikke bry seg noe særlig om hvilken målform som blir brukt, de er mer interesserte i bloggeren selv og temaet i innlegget. Likevel er det ganske mange lesere som kommenterer språket, som regel positivt. Selv om folk er positive til nynorsk, tar språket en del av oppmerksomheten fra saken. Det kan nok være en årsak til at mange velger bokmål. Det at språk stjeler fokus og at bokmål er majoritetsspråk, er nok viktige årsaker til at mange velger å blogge på bokmål. Jeg har det inntrykket av at bloggere, særlig de som blogger i Ullebøs kategori, opplever mange negative kommentarer generelt. Blogger en på bokmål, er det i alle fall én ting mindre å bli «tatt» for.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *