Tema 13

Stressrelaterad ohälsa

N

Lärandemål

  • Diskutera olika faktorer som har betydelse för hur människor värderar och hanterar stress
  • Förklara betydelsen av återhämtning
  • Ha kännedom olika strategier för att reducera stress
Stress – ett folkhälsoproblem

Många människor idag lever ett liv där aktiviteter och förväntningar i såväl yrkesliv och studier som i privatlivet innebär olika typer av utmaningar. För vissa är dessa utmaningar stimulerande, andra upplever dem som allt för påfrestande. I vardagsspråket talar vi ibland om detta som positiv och negativ stress, men vad innebär det egentligen?

Och när blir stress farligt för oss? I det här filmklippet får du veta lite mer om det, och om hur stress kan förebyggas:

 

 

Det här temat handlar om stress, om hur den påverkar vår psykiska och fysiska hälsa, och också om återhämtning och stresshantering. Vad är det som gör att det som för en person är en utmaning som får människan att växa, för en annan innebär att krafterna tar slut? Varför tycks vissa människor klara av att ha hur många järn som helst i elden, medan andra blir stressade så snart något utöver det vanliga händer?

I kapitel 13 kan du läsa om olika former av stress och coping, och om varför det är så viktigt med återhämtning. När du läst kapitlet kan du också kolla dina kunskaper i en ordfläta.

 

i

Läs och reflektera

Läs kapitel 13 i Psykologi för sjuksköterskor och reflektera över vad som stressar dig i livet. Är det någon speciell typ av situationer? Har du varit mer stresskänslig under vissa perioder i livet? Vad tror du det beror på? Vad gär du för att skapa utrymme för återhämtning i ditt liv? Finns det fler saker som du skulle kunna göra för att ta hand om dig själv?
Istället för ett quiz med flera svarsalternativ kommer här en ordfläta som du kan ladda ner här och skriva ut.
Vill du veta mer?