Tema 14

Reaktioner på trauma, hot och förluster

N

Lärandemål

  • Beskriva faserna i ett krisförlopp
  • Reflektera över egna möjligheter att vara till stöd för människor som genomgår en kris

Tänk dig livet som en resa över ett hav av erfarenheter. Ibland har du medvind, andra gånger är det stiltje och det känns som om du inte kommer ur fläcken. När det blåser upp blir vinden ibland allt för kraftig, det stormar och åskan går. Skeppet hamnar i sjönöd och riskerar att gå på grund. Pirater anfaller. Någon faller äver bord.

Metaforen är inspirerad av Barker och Buchanan-Barkers (2005) omvårdnadsteori, The Tidal Model, som introduseras i Recovery-modulen. Trauma, hot och förluster innebär ofta en kris för människan, som i krisförloppet går igenom olika faser.

Samtidigt som faserna i ett krisförlopp är gemensamma för många människor, så upplevs de olika beroende på vad som hänt, vem personen är och vilka resurser – inre såväl som yttre – personen har tillgång till. Du kan vara en av de yttre resurser en krisdrabbad person har tillgång till – och en del av det stöd du ger bör riktas mot att hjälpa personen att hitta tillbaks till sin egen styrka.
i

Läs och reflektera

Läs kapitel 14 i Psykologi för sjuksköterskor och reflektera över hur du som sjuksköterska kan vara till stöd för personer som livet av en eller annan anledning farit hårt fram med. Vad kan du göra? Och vilka utmaningar kan det innebära för dig att möta människor som har det svårt?

 

När en person råkat ut för något svårt vill vi gärna hjälpa till. Men vad är egentligen hjälpsamt, och vad bör du UNDVIKA att göra? Svara således “sant” på det du INTE bör göra.

Vill du veta mer?

I omvårdnaden är det viktigt att beakta patientens perspektiv och upplevelse av trauman och förluster. I det här klippet berättar Vicky Kelly om vikten av att förstå betydelsen av att förstå hur traumatiska erfarenheter påverkar personen, vad som händer i hjärnan och hur det påverkar personens sätt att förstå och samspela med sin omvärld, och vikten av att som vårdpersonal vara medveten om det i vården för att kunna ge adekvat vård. 

En bra bok som tar fasta på såväl hur det är att drabbas av trauma som på vad sjuksköterskor kan göra för att stötta patienter är:

  • Arman, M. & Rehnsfeldt, A. (2012). DEF – Det existentiella förbandet: existentiellt omhändertagande efter katastrof. Stockholm: Liber.

Modellen finns också beskriven i en vetenskaplig artikel: