CASH ME OUTSIDE

Av mha267

Heia bloggen! Dette er mitt første blogginnlegg noen gang, og antakelig starten på en lovende bloggkarriere. 1.og 2.Februar hadde vi første samling i SoMe, hvor vi blant annet tok opp språk i sosiale medier. Åse-Mette hadde en presentasjon hvor hun gikk gjennom hva som er typisk for språket vi bruker i sosiale medier, som forkortelser, smilefjes, innslag fra engelsk og at språket ofte er talemålsnært.

I denne artikkelen i Aftenposten forteller ungdommene forteller at de skriver på dialekt, og at dette gjelder for de fleste på deres alder. De skrivet isje, iche og ishe i stede for ikkje og de bryr seg ikke om tegnsetting og rettskriving ”Så lenge man forstår er det ikke vits. Vi gidder ikke å bruke tid på det”. Det kan være flere grunner til at en velger å skrive på dialekt, i artikkelen til Aftenposten sier en av jentene at hun gjør det fordi det er kjappere, enklere og fordi alle andre gjør det.

For en nub kan det være vanskelig å orientere seg i en verden full yolo, swag, lol og brb, for hva er det egentlig ungdommene mener når de skriver disse kodede meldingene? For det utrente øye virker det kanskje umulig å tolke, og som randome bokstaver og tegn uten mening. Et kjennetegn ved slikt ”ungdomsspråk” er at det er økonomisk, det handler ofte om å gjøre seg forstått på kortest og enklest måte. Dette systemet inneholder blant annet en hel del akronymer som YOLO (you only live once) og TMI (too much information). I tillegg til å være forkortelser på fraser er disse også innslag av engelsk, som er et annet typisk kjennetegn ved ungdoms språk i sosiale medier. Ungdommer kodeveksler over en lav sko, og de fleste av oss tenker nok ikke engang over det. Jeg trengte ikke bla langt i min egen chat for å finne eksempler på at både jeg og vennene mine stadig kodeveksler.

Språket ungdom bruker er preget av hva som trender i sosiale medier, og vi henter inn ord og utrrykk overalt. I en verden som stadig blir mindre og på World Wide Web, kryr det av nye mennesker og trender som integreres i måten skriver og snakker på. Overskriften er et eksempel på nettopp dette, den har gått som en farsott på omtrent alle sosiale medier. Ikke hørt uttrykket før? Da er du kanskje en av dem som enda tror at uttrykk som ”skjera bagera?”, ”det er lol” og ”yolo” er hipt og nytt. Språket utvikler seg i kjempe fart og det som var inn eller kult forrige uke, er ofte glemt eller gammel allerede, så her gjelder det å henge med.

Å forstå og få med seg alt av slang og uttrykk som florerer blant ungdom er nok umulig, og heller ikke nødvendig. Det fremstår kanskje som et språklig kaos uten noen form for regler eller retningslinjer, hvor en bruker nye ord hver dag, og skriver forkortelser som ingen forstår. Sosiale medier er enorme størrelser, som drives av og påvirkes av millioner av mennesker verden over, men alt er ikke nødvendigvis relevant overalt. Selv om sosiale medier gir oss muligheten til å kommunisere med og la oss inspirere av mennesker verden over, samler det oss også i mindre samfunn og grupper. Jodel for eksempel, viser kun meldinger skrevet innenfor et avgrenset geografisk område. Også på Facebook kan vi lage egne chatter og grupper, og slik velge hvem vi kommuniserer med og når. Innenfor slike ulike samfunn vil også dialekt- og slangbruken variere, og det finnes gjerne egne normer for hvordan en skriver. De fleste vil skrive annerledes i en gruppechat med venner fra ungdomsskolen enn vi gjør i familiegruppa, vi tilpasser språket etter hvem vi kommuniserer med. Dette var også et tema vi var innom på samlingen, nemlig audience design, som handler om hvordan vi som avsendere forestiller oss et publikum som mottagere av det vi skriver, og tilpasser språket deretter. Audience Design er et konsept som er utviklet av Allan Bell han forsket blant annet på radiostasjoner som hadde felles studio og noen felles programledere, men ulike målgrupper. Bell fant her ut at programlederne tilpasset språket sitt avhengig av publikum og stasjonen.

 

Hvis du vil bli klokere på ungdommens språk i sosiale medier kan du gå inn her:

http://www.itromso.no/nyheter/2015/03/24/Forkortelser-engelsk-og-slang-slik-er-ungdomsspråket-10785528.ece

Her er det listet opp noen av de mest populære forkortelsene som brukes. Etter hvert er du kanskje så dreven at du får alt på denne quizen også?

http://www.klikk.no/foreldre/ungdom/quiz-om-slang-1659084.ece

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *