Språk og tekst i sosiale medium Blog

0

CASH ME OUTSIDE

Av mha267 Heia bloggen! Dette er mitt første blogginnlegg noen gang, og antakelig starten på en lovende bloggkarriere. 1.og 2.Februar hadde vi første samling i SoMe, hvor vi blant annet tok opp språk i...

0

Dialekt i kommentarfelt

Liv Ragnhild Evjen skreiv i 2011 ei MA-avhandling om dialektbruk i kommentarfelta til nokre utvalde nettavisar. Ein av dei tinga ho kom fram til, var at bruken av dialekt varierte etter kva for tema...

0

Dialektbruk i kommentarfelt

Skriftspråket i kommentarfeltene knyttet til nettaviser er som regel et normrett skriftspråk. I motsetning til f.eks Facebook blir denne delen av nettet sett på som et generelt upassende sted å skrive dialekt. Se f.eks...

0

Søringkuka og forbanna mannskit

Dokker får unnskylde språkbruken, men han er i teneste for faget, også når eg siterer språkbrukaren som på Facebook kallar norske folkevalde «Søringkuka». Han meiner sjølv han ikkje treng å utdjupe det, for «det...