Biennale 2008

Styret i CandiData har den glede å meddele at den neste CandiData biennalen vil bli gjennomført fredag 22. februar 2008. Vi starter som vanlig med lunsj og faglige presentasjoner på universitetsområdet på formiddagen, og fortsetter med generalforsamling og middag i Champagnekantina i Teorifagbygget på Universitetsområdet på kvelden.

Påmelding må skje innen 12. februar til CandiData, og ønskes mottatt på e-post. Påmeldingsavgiften er satt til NOK 490,-, og dette beløpet må innbetales på vår konto innen 12. februar. For betaling, se neste side. Påmeldingsavgiften dekker mat og noe drikke til middagen på kvelden. Lunsjen på formiddagen spanderes av Institutt for Informatikk, UiTø og vil være gratis for deltakerne. Gi beskjed om du ønsker å delta på lunsjen.

Mer informasjon, program og saksliste til generalforsamlingen vil senere bli gjort tilgjengelig via epost og på vår webside. Innkomne saker til generalforsamlingen må være oss i hende senest 12. februar.

Vennlig hilsen

Styret i CandiData
v/ sekretær Kristina Kantola

—————————————————————————-

CandiData Biennale fredag 22. februar 2008

Tema: ”Overvåkning, miljø og sporbarhet”

Program for dagen:

1000-1010: Åpning ved CandiData og Institutt for Informatikk (IfI) v/ instituttleder Tore Larsen (Store Auditorium)

1010-1110: IfI prosjekter

1110-1120: Pause, kaffe

1120-1200: Ifi prosjekter

1200-1230: Stallo – Nordens største tungregnemaskin – IT-avdelingen v/ avdelingsleder Roy Dragseth

1230-1320: Lunsj i kantina på Mat-Nat fak.

1320-1400: ”Barentshav på skjerm” v/ Kongsberg Spacetec

1400-1440: Goliat-prosjektet, med vekt på miljøaspektene v/ ENI Norge

1440-1450: Pause, kaffe

1450-1520: Sporing av fisk v/ Fiskeriforskning

1520-1600: UAV – overvåking fra ubemannede fly v/ Norut IT

 

Program for kvelden:

kl. 1930 Aperitiff i Champagne-kantina i Teorifagbygget på Universitetet. Inngang på
vest-sida av hovedveien

kl. 2000 Generalforsamling samme sted – med påfølgende middag umiddelbart etter