Den europeiske landskapskonvensjonen

Den europeiske landskapskonvensjonen (2004) skal fremme vern, forvaltning og planlegging av landskap samt organisere europeisk samarbeid på disse områdene innbefatter ikke bare landarealer, men også fjord-, kyst- og havområder. I konvensjonens innledning legges det blant annet at landskapet spiller en viktig rolle av allmenn interesse på det kulturelle, økologiske, miljømessige og sosiale plan, og at man ønsker å innføre et nytt regelverk som gjelder vern, forvaltning og planlegging av alle landskap i Europa. I innledningen vises det blant annet til konvensjonen om biologisk mangfold og andre internasjonale miljøavtaler.