LØKsikon

LØKsikon med undersider er et oppslagsverk for noen sentrale emner og begreper i dokumentasjon av og forskning på lokal økologisk kunnskap. LØKsikonet tar utgangspunkt i lokal kunnskap om fjordøkologi i Porsanger.

  • Arter
  • Samisk fiskeriterminologi
  • Økologiske forandringer
  • Sosio-økologiske hendelser
  • Stedsnavn

Se kart-atlaset ‘Kunnskap satt på kartet’ for en kartografisk framstilling av LØksikonet.