Fjorder som sosio-økologiske system

LØK produseres i en lokal sosio-økologisk kontekst knyttet til manns minne. Den sosio-økologiske konteksten i Porsangerfjorden består av småskala kyst- og fjordfiskere som kombinerer fiske etter torsk, sei, hyse og kongekrabbe med andre næringer eller har fiske som fulltidsyrke samt andre lokale brukere av fjorden (særlig husholdsfiske), og de artene i fjorden som påvirkes av dette fisket. Offentlig forvalting av fjorden kan også innbefattes.