Lokale samarbeidspartnere

Samarbeid lokalt har vært sentralt i Fávllis-arbeidet. Det har vært inngått avtale med Sjøsamisk kompetansesenter, Porsanger, Samisk nærings- og
utviklingssenter i Tana (SEG) og Senter for nordlige folk, Kåfjord. Formålet med partnerskap med lokale samiske institusjoner har vært å forankre forskningen i lokalsamfunn og sikre lokalt eierskap og tilgang til data basert på lokal økologisk kunnskap.

En viktig del av det faglige samarbeidet mellom ansatte ved lokale sentre og forskere i prosjektet har vært samtaler om begrepet lokal kunnskap og betydningen av slik kunnskap i dagens situasjon i sjøsamiske områder. Et annet grunnlag for samarbeid har vært allerede innsamlet kunnskap, og særlig stedsnavnmateriale samt intervju som inneholder beretninger om fiskerier og om utviklingen i samfunnene langs fjorden over tid. I tillegg
har samarbeid om intervjuing, seminarer og åpne møter vært sentralt. Gjennom Pål Julius Nilsens arbeid sin masteroppgave har det også vært samarbeid med Varanger sjøsamisk museum og Tromsø Museum.

Samiske partnerinstitusjoner