Neste møte

ACADEMIA BOREALIS,
Nord-Norges Vitenskapsakademi

 

 


Harang-forelesning tirsdag 26.november 2019, kl. 1900
Norges arktiske universitetsmuseum, Rotunden. Lars Thøringsvei 10

Prof. Rolf A. Ims

Ved Institutt for arktisk og marin biologi
Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet

‘Klimaoppvarmingen av nordområdene:
Hva skjer med naturen?’

Naturen i nordområdene påvirkes av klimaoppvarmingen. Eksempler på hva som allerede har skjedd, og hva dette betyr for artene og økosystemene i skog, på fjell og arktisk tundra vil bli demonstrert. Påvirkningene på naturen så langt er imidlertid små i forhold til de som kan forventes i løpet av dette århundre. Dette fremtidsperspektivet reiser viktige, men vanskelig spørsmål, både til forskning og økosystemforvaltning.  Kan de fremtidige naturendringer forutsies? Hvordan kan de best takles?

Rolf A. Ims mottok i 2016 Forskningsrådets pris for fremragende forskning, sammen med sin kollega Nigel Yoccoz.

Spørsmål og debatt. Møtet er åpent for alle interesserte

V e l k o m m e n!

Synnøve des Bouvrie,
preses