Lärare: Tema 18

Att leva sig in i andras situation

N

Lärandemål

Steg 1

  • Beskriva på vilket sätt upplevelser av att mötas med förståelse och medkänsla kan ha betydelse för en persons upplevelse av en situation
  • Identifiera kännetecken på medkänsla/medfølelse

Steg 2

  • Reflektera över betydelsen av medkänsla i vårdande möten

Medkänsla och empati

Förberedelser: Utöver kapitel 18 kan studenterna med fördel ha läst artiklar eller bokkapitel om medkänsla, och även om compassionenergi (se litteraturförslag nedan), för att integrera temat med bärande begrepp inom vårdvetenskap/omvårdnad.

Se klippet med Joan Halifax och reflektera över medkänsla och empati i relation till följande frågeställningar:

Vad innebär det att visa medkänsla och empati för en annan person?

Hur påverkar det den som blir mött med medkänsla? På vilket sätt kan sann medkänsla göra skillnad i en människas liv, såväl i vardagsnära situationer som i vårdsituationer? Vilka utmaningar kan tänkas finnas?

Hur påverkar det den som ger medkänsla? Vad väcker begreppet medkänsloenergi/ medkänslotillfredsställelse för tankar? Finns exempel på detta?

På vilket sätt kan förmågan att ge och ta emot medkänsla vara gynnsamt för hälsan?

Vilken plats har medkänsla i våden?

Kompletterande resurser
Alexander, K. (2017). A call for compassionate care. Journal of Addiction Nursing, 28(4), 220-223. doi:https://doi.org/10.1097.JAN.0000000000000198

Bramley, L., & Matiti, M. (2014). How does it really feel to be in my shoes? Patients’ experiences of compassion within nursing care and their perceptions of developing compassionate nurses. Journal of Clinical Nursing, 23(19/20), 2790-2799. doi:10.1111/jocn.12537

Candilis, P. J. (2009). The revolution in forensic ethics: Narrative, compassion, and a robust professionalism. The Psychiatric Clinics of North America, 32, 423-435.

Dietze, E. V., & Orb, A. (2000). Compassionate care: A moral dimension of nursing. Nursing Inquiry, 7, 166-174.

Ding, L. (2014). Witnessing exemplary patient care taught me a lesson in compassion. Nursing Standard, 28(44), 31.

Duarte, J., & Pinto-Gouveia, J. (2016). Relationships between nurses’ empathy, self-compassion and dimensions of professional quality of life: A cross-sectional study. International Journal of Nursing Studies, 60, 1-11. doi:10.1016/j.ijnurstu.2016.02.015

Frampton, S. B., Guastello, S., & Lepre, M. (2013). Compassion as the foundation of patient-centered care: the importance of compassion in action. Journal of Comparative Effectiveness Research, 2(5), 443-455. doi:10.2217/cer.13.54

Horsburg, D., & Ross, J. (2013). Care and compassion: the experiences of newly qualified staff nurses. Journal of Clinical Nursing, 22(7-8), 1124-1132. doi:10.1111/jocn.12141

Sacco, T. L., & Copel, L. C. (2018). Compassion satisfaction: A concept analysis in nursing. Nursing Forum, 53(1), 76-83. doi:10.1111/nuf.12213