Lärare: Tema 4

Tidvattenmodellen – åtaganden

N

Lärandemål

Steg 1

  • Beskriva innebörden i modellens tio förpliktelser

Steg 2

  • Problematisera möjligheter och utmaningar med de tio förpliktelserna i relation till sjuksköterskans etiska hållning

Gruppövning

Printa ut dokumentet med de tio åtagandena för att få dubbelsidiga kort med instruktionen på den ena sidan, och ett av åtagandena och de färdigheter som Barker beskriver som relaterade till dem på den andra.

Dela studenterna i mindre grupper och låt varje grupp diskutera ett åtagande. De får sedan sammanfatta sin diskussion inför klassen.

För lärandemål på steg 2 knyts diskussionen även till etiska riktlinjer för professionen och/eller kurslitteratur om relationsetik.

 

Litteraturförslag

Barker, P. J., & Buchanan-Barker, P. (2008). The tidal commitments: Extending the value base of mental health recovery. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 15(2), 93-100. doi:10.1111/j.1365-2850.2007.01209.x

Brookes, N., Murata, L., & Tansey, M. (2006). Guiding practice development using the Tidal Commitments. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 13(4), 460-463. doi:10.1111/j.1365-2850.2006.01006.x

Fredriksson, L., & Eriksson, K. (2003). The ethics of the caring conversation. Nursing Ethics, 10(2), 138-148. doi:doi: 10.1191/0969733003ne588oa