Lärare: Tema 20

Att vara delaktig i en grupp

N

Lärandemål

Steg 1

 • Ge exempel på faktorer som har betydelse för grupprocesser och organisationskultur
 • Identifiera härskartekniker
 • Reflektera över din egen roll som medlem i ett team

Steg 2

 • Reflektera över kategoriseringar och stigmatisering
 • Ge konstruktiv feedback

Att kategorisera andra

Två och två: Studenterna ombeds prata med någon de inte känner så bra. Samtalet inleds med att de gissar på några saker t ex vad den andre har för favoriträtt, vad hen lyssnar på för musik, och gör på sin fritid. Eller vad personen röstade på i senaste valet. 

Följ upp genom att fråga hur många som hade alla rätt. Reflektera tillsammans över hur sällan vi har rätt om andra, samtidigt som vi ofta drar slutsatser om hur andra är.

Gå vidare och reflektera över i vilken utsträckning vårdare drar slutsatser om patienter, på vilka grunder det görs och vad det kan få för konsekvenser.

Avsluta reflektionen genom att problematisera hur våra  (om man leker med ordet lite) för-ut-fattade meningar, kan bidra till kategoriseringar av andra som kan bidra till stigma, utanförskap och fördomar.

Feedback

Ibland behöver vi ge feedback på sådant som händer i relationen till en annan person eller ta upp något som vi uppfattar som problematiskt​. Samtidigt kan detta innebära en utmaning, eftersom vi är rädda för den andres reaktion. Syftet med den här övningen är att studenterna skall öva på att ge feedback. Ge studenterna en introduktion i vad feedback är. Ta gärna stöd i följande punkter:

 • Utgångspunkten för feedback är att man vill den andre väl, inte att kritisera eller anklaga den andre för något.
 • För att feedback skall tas emot och inte bli kränkande bör man tänka på att ta utgångspunkt i den andres perspektiv.
 • Be om lov ”Är det OK att jag ger dig feedback på en sak jag gått och tänkt på angående vårt samarbete?”​
 • Låt feedbacken vara beskrivande i relation till det den andre gör, inte värdera personen​
 • Beskriv beteendet och din reaktion- och ge sen den andre möjlighet att ge sitt perspektiv: ”När du (avbryter, kommer för sent etc) så känner jag att (det jag har att säga inte är viktigt, inte blir respekterad etc.). Vad tänker du om det?​
 • Lyssna aktivt, reflektera tillsammans, och försök hitta ett sätt att lösa det

Låt studenterna öva två och två. Följ upp deras upplevelser, och lärdomar de drar. Är det något de önskar de gjort annorlunda? Skapa möjlighet att öva igen.

Erkännanden

Minst lika viktigt som att ge feedback är att bekräfta den andre genom att ge ett erkännande​. Introducera,  öva och följ upp på samma sätt som i föregående övning.

 • Erkännanden Identifierar och sätter ord på resurser och positiva handlingar, och lyfter fram det i ljuset.
 • Även här gäller det att vara konkret. Lyft fram och ge konkreta exempel på vad den andre personen gjort som du uppfattat speciellt viktigt/positivt”: Jag skulle vilja ge dig ett erkännande för att du är så bra på att se andra. Jag minns till exempel när du….” ​
 • Utmaningen kan ofta vara att ta emot erkännanden. Precis som när vi får mer generella komplimanger blir vi lätt generade och försöker tona ned det hela, exempelvis genom att säga saker som Det är ju självklart”, eller “så skulle vem som helst ha gjort”. Därför innefattar övningen också att ta emot erkännandet med ett enkelt  “tack”.
Kompletterande material
Här kan du läsa om härskartekniker utifrån Berit Ås forskning (hon är en pionjär på området och identifierade tidigt några härskartekniker – tyvärr har fler tillkommit sen dess).

Hon har också skrivit den norska boken

Ås, Berit (1981). Kvinner i alle land… Håndbok i frigjøring. Oslo: Aschehoug

svenska finns exempelvis:

Eksvärd, E. (2011). Härskartekniker. Stockholm: Forum. Här kan du också se en intervju med Elaine Eksvärd om härskartekniker. På youtube kan du också hitta en rad klipp om härskartekniker och hur de kan bemötas.