Lärare: Tema 7

Tidvattenmodellen – Att skapa trygghet

N

Lärandemål

Steg 1

  • Att beskriva värdet av att beakta patientens erfarenheter i bedömningar av risker och tillsynsbehov

Steg 2

  • Att genomföra samtal om tillsynsbehov och personlig trygghetsplan
  • Att reflektera över upplevelser av hot och trygghet i relation till affektreglerande system

Övning

Baserat på litteraturen och de arbetsblad som finns tillgängliga där genomför studenterna samtal enligt samma struktur med observatörer och feedback som i den holistiska bedömningen och samtalet p åtu-man-hand.

Diskussion relaterat till affektreglerande system

Förberedelse: Utöver litteratur om självdomänen och bedömning av tillsyns och trygghetsbehov tar studenterna också del av tema 3 i modul 1, “Kropp och själ”. Diskutera i klassen med utgångspunkt i nedanstående frågor:

  • Hur märker man att en annan persons hotfokuserade system är aktiverat? Ge exempel på olika situationer och de iakttagelser du/ni gjort. Vad är observerbart? Vad är det som gör att du tolkar detta som reaktioner relaterade till det hotfokuserade systemet? Vad kan du göra för att personen skall bli trygg?
  •  Vad händer med dig då ditt eget hotfokuserade system dominerar? Vad behöver du för att bli trygg? För att våga tänka utanför ramarna och göra saker på ett nytt sätt, istället för det sätt som du är van vid att göra saker på (och som du vet fungerar kortsiktigt)?
  • Vad kan hända om både ditt eget och patientens hotfokuserade system är aktivt, och era fly-fäkta-frysa reaktioner möter varandra? Vad kan du göra för att bryta detta läge? Vad behöver du för stöd av andra? Vad behöver patienten?
  • Vilken betydelse kan ovanstående ha för genomförandet av olika typer av risk- och trygghetsbedömningar?
Litteratur
Barker, P. J., & Buchanan-Barker, P. (2005). The Tidal model – a guide for mental health professionals. London: Routledge. Kapitel 5-9.

Buchanan-Barker, P., & J, B. P. (2019). Tidal: Upptäcktsresan. In L. Wiklund Gustin (Red.), Vårdande vid psykisk ohälsa – på avancerad nivå (3 uppl., sid. 343-363). Lund: Studentlitteratur.