Lärare: Tema 2

Recoveryorientert helsearbeid

N

Læringsmål

  • Reflektere over ulike målsettinger i Recovery, og hvordan disse kan se ut i praksis

Refleksjonskort

Lag kort med ulike utsagn. Disse kan hentes fra for eksempel Napha sitt hefte “100 råd som fremmer recovery”. Del inn i grupper. En deltaker trekker et kort, som gruppen reflekterer over. Avklar på forhånd, om det er fritt frem eller om deltakerne reflekterer etter tur.

Mer om hvordan dette kan gjøres finner du her på recoverybloggen:

 

i

Refleksjonsspørsmål:

  • Kjenner du til hva som er verdiene til personen du skal støtte, og vet du hva som er livskvalitet for henne eller han?
  • Hva kan du gjøre for at personen skal oppleve samhørighet, tilhørighet…?
  • Hvordan verdsetter du og gir uttrykk for andres fremgang?
Fordypning | "Nice to know"