Lärare: Tema

Motiverende samtal

N

Till dig som undervisar i MI

Siden det allerede finnes en rekke materiale og øvelser til undervisningsbruk i MI har vi valgt å ikke gi konkrete forslag her. Istede foreslår vi noen ressurser med velutprøvde øvelser og flere instruksjonsfilmer.

For å lære MI er det nødvendig å øve og gjerne sammen med andre som kan gi feedback på det en gjør.

Under finner du lenker til sider fra KoRus sør og Helsedirektoratet som begge har samlet filmer, øvelser, og tips til læring og undervisning av Motiverende Intervju.

I Rosengren (2012) finns en rad praktiska övningar beskrivna.

 

Andre resurser:

Ytterligare litteratur om MI:

  • Barth, T., & Näsholm, C. (2018). MI – samtal och förhållningssätt. Lund: Studentlitteratur.Farbring, C. Å. (2014). Handbok i motiverande samtal – MI. Teori, praktik och implementering(2 ed.). Stockholm: Natur & Kultur.
  • Rosengren, D. B. (2012). Motiverande samtal – en praktisk handledning. Lund: Studentlitteratur. Engelsk version: Rosengren, D. B. (2009). Building Motivational Interviewing Skills, A practioners workbook. New York: The Guilford Press.
  • Farbring, C.-Å., & Rollnick, S. (2015).MI för praktiker, Stöd och vägledning för motiverande samtal. Stockholm: Natur & Kultur.
  • Ortiz, L. (2009). När förändring är svårt. Att hantera motstånd med motiverande samtal. Stockholm: Natur & Kultur.

  • Ortiz, L. (2014). Motiverande samtal i arbete med våld i nära relationer. Stockholm: Gothia förlag.

  • Ortiz, L. (2019). Motiverande medmänskliga samtal. Stockholm: Natur & Kultur.

 

 Länkar – Norska

Helsedirektoratet har samlet stoff om temaet Motiverende Intervju her :https://www.helsedirektoratet.no/tema/motiverende-intervju-mi

  • Korus Sør sin Side om Motiverende intervjuhttps://www.korus-sor.no/verktoy/mi/her vil du finne også finne linker til flere sider med stoff om motiverende intervju, øvelser, filmer og annet.
  • Snakkomrus https://rop.no/snakkomrus/her er det samlet informasjon om Motiverende Intervju i forbindelse med kartlegging av rusvaner

 

Länkar – Svenska

Folkhälsomyndigheten har utvecklat en webbkurs i MI. Fokus är samtal om sexuell hälsa, men kursen tar i hög grad upp allmänna piinciper, och ger en bra introduktion också till den som arbetar inom andra kontext.   https://www.folkhalsomyndigheten.se/motiverande-samtal-om-sexuell-halsa/

Samma myndighet har också ett antal filmer som demonstrerar olika moment och strategier. https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/metoder-och-planeringsverktyg/motiverande-samtal/somra

 

Länkar – Engelsa

På MINTs hemsida (Motivational Interviewing Network of Trainers) finns en rad länkar till såväl utbildningsresurser som forskning om MI: https://motivationalinterviewing.org

Om lärande av MI

  •  Arkowitz, H., & Miller, W. R. (2008). Learning, applying, and extending Motivational Interviewing. In H. Arkowitz, H. A. Westra, W. R. Miller, & S. Rollnick (Eds.), Motivational Interviewing in the Treatment of Psychological Problems(pp. 1-25). New York: The Guilford Press.
  • Bunyan, M., Crowley, J., Smedley, N., Mutti, M. F., Cashen, A., Thompson, T., & Foster, J. (2017). Feasibility of training nurses in motivational interviewing to improve patient experience in mental health inpatient rehabilitation: a pilot study. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 24(4), 221-231. doi:10.1111/jpm.12382