Lärare: Tema 6

Minne och informationsbearbetning

N

Lärandemål

Steg 1

  • Beskriva hur minnet fungerar
  • Förklara hur information skall struktureras
  • Ge individanpassad information

Steg 2

  • Diskutera hur minne och informationsbearbetning påverkas av patientens ohälsa

Strukturera information

Förberedelser: Kapitel 6 i Psykologi för sjuksköterskor (+ ev litteratur om specifik tematik som du vill att studenterna skall träna att ge information om).

Steg 1: Utgå från en tematik studenterna arbetar med inom ramen för sin utbildning. Be studenterna att skriva det de vet på whiteboard eller liknande, med beaktande av vad som är viktigt att patienter (eller exempelvis nya medarbetare som skall introduceras, beroende på område för kursen).

Steg 2: Strukturera informationen i punktform – reflektera/ge feedback på informationen med utgångspunkt i kapitlet.

Steg 3: Utgå från listan, gör rollspel på temat och öva på att ge anpassad information till en 1) patient, 2) närstående, och/eller 3) student.

 

Ge anpassad information

  • Studenterna förbereder sig genom att formulera case med relevans för utbildningen. Casen bör beakta utmaningar kopplade till att patient och/eller studenterna förbereda hemma och ta med till lektion, patient/anhörig har otillräckliga kunskaper och vissa svårigheter pga sin ohälsa.
  • Grupper om fyra: Rollspela två och två och öva på att ge anpassad information, två studenter är observatörer och ger feedback. Modifiera vid behov och öva igen.
  • Diskutera i klassen utmaningar kopplade till specifika svårigheter som smärta, oro och liknande i relation till de case som lyfts fram.
Kompletterande material