Lärare: Tema 5

Tidvattenmodellen – den holistiska bedömningen

N

Lärandemål

Steg 1

  • Beskriva värdet av att i omvårdnadsprocessen utgå från personens eget perspektiv

Steg 2

  • Genomföra holistiska bedömningar 

Studenterna förbereder sig genom att se filmen “Jack’s story” som ligger i Modul 2 i temat för den holistiska bedömningen. I fördjupningsfliken finns också en föreläsning av Phil Barker på temat.

I klassrummet övar de bedömningen tillsammans. I inledningen av en utbildning kan det vara lämpligt att inte utgå från en alltför komplex problematik. Denna finns som bilaga i följande böcker:

  • Barker, P. J., & Buchanan-Barker, P. (2005). The Tidal model – a guide for mental health professionals. London: Routledge.
  • Buchanan-Barker, P., & J, B. P. (2019). Tidal: Upptäcktsresan. In L. Wiklund Gustin (red.), Vårdande vid psykisk ohälsa – på avancerad nivå (3 uppl., sid. 343-363). Lund: Studentlitteratur.

Dela gärna in studenterna i grupper om tre, där en är observatör. Efter genomförd bedömning ges feedback enligt följande modell:

  1. Den som ledde samtalet beskriver vad hen var nöjd med, vad hen känner sig osäker på samt vad hen vill ha feedback på
  2. Den som varit huvudperson i bedömningen delger sina erfarenheter
  3. Observatören ger feedback
  4. Gemensam reflektion om vad man lärt sig innan man byter roller, så att alla gör allt.
Litteratur

Barker, P. J., & Buchanan-Barker, P. (2005). The Tidal model – a guide for mental health professionals. London: Routledge. Kapitel 5-9.

I boken finns också arbetsblad för den holistiska bedömningen på engelska.

På svenska kan du läsa mer om modellen och hitta arbetsbladen här: 

Buchanan-Barker, P., & J, B. P. (2019). Tidal: Upptäcktsresan. In L. Wiklund Gustin (Red.), Vårdande vid psykisk ohälsa – på avancerad nivå (3 uppl., sid. 343-363). Lund: Studentlitteratur.