Årsmøte mandag 12.mars, kl. 1745-18.45


Sted:
Tromsø Museum (i Rotunden) Lars Thøringsvei 10, Tromsø

Dagsorden: 

  1. Åpning av årsmøtet
  2. Godkjenning av dagsorden
  3. Godkjenning Årsberetning 2017
  4. Godkjenning Årsregnskap 2017
  5. Orientering om Fondsmidlene, Årlig rapport “Kometen, Nord-Norges forskningsfond”
  6. Valg av nytt styremedlem
  7. Innvalg av nye medlemmer
  8. Orienteringer, bl.a. Akademiets deltakelse i den nyopprettede Mohn-prisen, og Nordlysobservatoriehuset av 1928.
  9. Utvikling av Academia Borealis: medlemmene oppfordres til å komme med idéer og innspill!
  10. Eventuelt

Synnøve des Bouvrie                           Åshild Fredriksen,

preses                                                            generalsekretær

 

Comments are closed.