Årmøteforedrag onsdag 20. februar


ACADEMIA BOREALIS,
Nord-Norges Vitenskapsakademi inviterer  til

Årsmøteforedrag
onsdag 20. februar 2019, kl. 1900

Sted: Den gamle observatorebygningen i Prestvannveien 36.

Prof. Rune Graversen,
Institutt for fysikk og teknologi

 Professor Kristoffer Rypdal
Institutt for matematikk og statistikk

UiT, Norges arktiske universitet

‘Er et klima i endring en utfordring vi kan håndtere?’

Klimaendringene har blitt en av vår tids største globale utfordringer. Temperaturen stiger, is på land og hav smelter og ekstremvær blir mer og mer vanlig. Vi vet også at med stor sannsynlighet er disse forandringene en konsekvens av menneskelig aktivitet på jorden. Hvordan kan vi forvente oss at klimaet endrer seg i fremtiden og hvilke muligheter har vi for å påvirke utviklingen?

Spørsmål og debatt. Møtet er åpent for alle interesserte

Velkommen!

Synnøve des Bouvrie,  Preses

‘Nordlysobservatoriet av 1928’: det lysegule bygget (her t.v.) vis à vis den brune  ‘funksjonærboligen’ nr 36 i Prestvannvegen. Innkjøring ved det blå-røde ‘Kongsberg’-skiltet.
Parkering ved mursteinsbygget på enden av Prestvannvegen (det gamle Nordlysobservatoriet)
Huset er gjenkjennelig ved det blå skiltet med navnet og historien. Se etter vårt symbol!

https://www.regjeringen.no/contentassets/134e6009f0b64f74bbe1647d4b7e005b/99340601_uit_nordlysobservatoriet.pdf

 

 

 

Comments are closed.