Avgjørelser av Høyesterett om samiske rettsspørsmål


Foredrag ved

Prof. dr. juris Jens Edvin A. Skoghøy

Det juridiske fakultet
UiT Norges arktiske universitet

onsdag 24. april 2019, kl. 1900

Tromsø Museum Universitetsmuseum, Rotunden

Sammendrag:
De viktigste avgjørelser av Høyesterett om samiske rettsspørsmål etter tusenårsskiftet vil bli presentert. Det blir redegjort for hvordan sakene ble avgjort, og det blir reist spørsmål om det er grunnlag for kritikk.

Spørsmål og debatt. Møtet er åpent for alle interesserte

V e l k o m m e n!

Synnøve des Bouvrie,
Preses

Comments are closed.