Åpent møte – Porsanger 2009

Porsanger juni 2009

Åpent møte:
Forskning på fiske og bruk av fjorden i sjøsamiske fjorder

Arrangører: Sjøsamisk kompetansesenter, Porsanger kommune og Fávllis-prosjektet ved Universitetet i Tromsø

Sted: Olderfjord i Porsanger (Kroa)
Tid: Mandag 8. juni kl. 18.00

Mandag den 8. juni arrangerer Fávllis-prosjektet ved Universitetet i Tromsø, Sjøsamisk kompetansesenter og Porsanger kommune et åpent møte om forskning på fiske og bruk av fjorden. Formålet med møtet er å presentere forskningen som blir gjort på fiske i både Porsangerfjorden og andre sjøsamiske fjorder, og invitere til dialog og innspill fra fiskere og lokalbefolkning om forskningen som gjøres. Diskusjonene fra selve møtet vil også være grunnlag for videre forskning på fjorden. Målgruppen for møtet er lokalbefolkningen og spesielt fiskere, i tillegg til forskere, forvaltere, planleggere og andre med interesse for temaet fiske og bruk av fjorden.

Program

18.00-18.10 Åpning v/ Einar Eythorsson

18.10-19.00 Porsangerfjorden sett fra et lokalt ståsted.. Innlegg 15-20 min av hhv. Smørfjord fiskarlag og Bivdi. Kommentarer/spørsmål

19.00-19.15 Pause

19.15-19.30 Fávllis v/ Einar Eythorsson og Camilla Brattland

19.30-20.00 Havforskningsinstituttet v/ Jan Sundet

20.00-20.15 Pause

20.15-20.40 Sjøsamisk kompetansesenter. Innledning til diskusjon om: Fjordforskning – og hva så?

20.40-21.15 Diskusjon

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.