Åpent møte i Nesseby 2010

Nesseby januar 2010

Invitasjon til åpent møte

Vi ønsker å invitere deg til et åpent møte på:
Varanger Samiske Museum, tirsdag 12. januar 2010 kl. 18.00

Fávllis - Åpne møterI årene 1993-95 foretok nå avdøde Johan Albert Kalstad, som var ansatt ved Tromsø Museum, en innsamling av tradisjonsmateriale vedrørende fiskerier i Varangerområdet. Innsamlingen ble for det meste foretatt i Nessebyområdet, og består av intervjumateriale samt kartfesting av fiskegrunner i indre deler av Varanger.
Materialet er nå redigert og gjennomgått, og det er utarbeidet et digitalt kartmateriale over fiskegrunner i indre Varanger. Vi ønsker å diskutere disse kartene med fiskere og andre med kunnskaper om fjorden, både med tanke på om de har eventuelle feil og mangler, og forhold som må tas i betraktning ved eventuell publisering av kartene.

Samtidig vil vi orientere om planer for publisering av Kalstads intervjumateriale som primært er fra Nesseby, men som også omfatter intervjuer fra andre deler av Varangerområdet.

Program:

Kort orientering om Fávllis-prosjektet v/ Einar Eythórsson, NIKU
Presentasjon av kart v/ Pål Julius Nilsen

Kaffe ca kl 19.

Publisering av Kalstads material v/Ivar Bjørklund, Tromsø Museum

Diskusjon

Med vennlig hilsen

Pål Julius Nilsen                                                   Einar Eythórsson

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.