Fávllis-aktiviteter 2011

13. desember: Innlegg på SESAMs forskerseminar: Hva lærte vi om lokal kunnskap i Fávllis-prosjektet? Noen oppsummerende betraktninger v/Svanhild Andersen

30. november: Filmen “Det hadde vært godt med seimølja” vises på SESAMs forskerseminar. Spørsmål til diskusjon: Valg av framstillingsmåter og bruk av voiceover og/eller tekstplakater.
V/ Sirkka Seljevold

25. november: Filmen “Det hadde vært godt med seimølja” vises i Smørfjord i Porsanger. Et arrangement i samarbeid med Smørfjord bygdelag.

24. november: Filmpremiere i Indre Billefjord, Porsanger, i samarbeid med Sjøsamisk kompetansesenter. “Det hadde vært godt med seimølja.” En film om økologiske forandringer i Porsangerfjorden, lokal kunnskap og forskerkunnskap

1. november: Miniseminar om småskalafiske og miljøforandringer

17. og 18. oktober: Sluttseminar Fávllis 2 i Manndalen, i samarbeid med Senter for nordlige folk. Seminaret vil presentere resultater fra Fávllis 2-prosjektet og invitere til samtale omkring emnet lokal kunnskap og forvalting av fjorder i sjøsamiske områder. Program her. Påmeldingsfrist 7. oktober 2011. Mer informasjon finnes her

7. og 8. oktober: Salmon Voices: Workshop i München om urfolk og lakseoppdrett

22. september: Ny blogg på forskning.no: Når forskeren blir filmstjerne v/ Camilla Brattland

6. september: Innlegg på SESAMs forskerseminar: “Native Resilience”, om sosiale mekanismer i fisket i Porsangerfjorden v/ Camilla Brattland

23. august: Innlegg på SESAMs forskerseminar: Anonymisering versus navngiving av lokale kunnskapsbærere v/ Svanhild Andersen

30. juni: Presentasjon av Fávllis på Forskningsrådets nettsider (Program HavKyst): Lokal kunnskap avgjørende

23. juni: Lansering av boka “Den gang var det jo rikelig med fisk”. Lokal kunnskap fra Porsanger og andre fjorder Sjøsamisk kompetansesenter i Porsanger. Mer informasjon finnes her.

12. mai: Sirkka Seljevold: En dag i Smørfjord. Videosnutter

6.mai: Artikkel hos Gáldu Kompetansesenteret for urfolks rettigheter: Camilla Brattland:
Fjordretten og drømmen om en samisk fiskerisone

5. mai: Tromsø Museum – Universitetsmuseet lanserer i samarbeid med Varanger Samiske Museum boka ”Fiske, fangst og tradisjonell kunnskap i indre Varanger”. Einar Eythorsson, prosjektleder i Fávllis 1, er en av bokas redaktører. Mer informasjon her.

27. januar: Else Grete Broderstad og Einar Eythorsson: “Tipping points, fishery management and local communities”. Arctic Frontiers, Science section programme (oppdatert program)

25. januar: Seminar: “Indigenous peoples in marine industries – conflict or opportunity?” Les mer

19. januar: Artikkel av Camilla Brattland: “Samer, rein og reindrift i Newfoundland” publisert i Sagat Les mer

Camilla Brattland: Report from research stay in Canada: Fisheries and First Nations

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.