10 års-markering: Meron fávllis

10 års-markering for Sjøsamisk kompetansesenter, Mearrasámi duodjedállu og Fávllis samisk fiskeriforskningsnettverk.

forslag 10_logo_jubileum

 

Arrangører: Sjøsamisk kompetansesenter, Mearrasámi duodjedállu (begge Porsanger) og Senter for samiske studier, Universitetet i Tromsø

Tid: 27. og 28. november 2013
Sted: Sjøsamisk kompetansesenter, Indre Billefjord

Seminaret er åpent for alle interesserte. Påmelding innen 15. november.

Bakgrunn
Sjøsamisk kompetansesenter i Porsanger ble stiftet i 2003, og i nær tilknytning til denne begivenheten startet arbeidet med å etablere Mearrasámi duodjedállu (sjøsamisk duodji-hus). Samme år ble det også tatt initiativ til etablering av et samisk fiskeriforskningsnettverk (Fávllis) med utgangspunkt i Senter for samiske studier ved Universitetet i Tromsø. Etter et godt samarbeid mellom Sjøsamisk kompetansesenter og Fávllis i prosjekter med lokal/tradisjonell fjordkunnskap som hovedtema, arrangeres et seminar som en felles 10 års-markering. Seminaret finner sted på Sjøsamisk kompetansesenter i Indre Billefjord den 27. og 28. november.

PROGRAM

DEL 1: SJØSAMISK KOMPETANSESENTER OG MEARRASÁMI DUODJEDÁLLU 10 ÅR. LOKAL FORANKRING I PORSANGER

Onsdag 27. november  

13.00–13.15
Velkommen
v/ Svanhild Andersen, styreleder ved Sjøsamisk kompetansesenter ­

13.15–14.00
Sjøsamisk kompetansesenter og Mearrasámi duodjedállu 10 år. Et tilbakeblikk og betraktninger om veien videre
v/ Sigvald Persen, daglig leder ved Sjøsamisk kompetansesenter; Olaf Eliassen, tidligere styreleder; og Solveig Tangeraas, nestleder i senterstyret og medarbeider i Mearrasámi duodjedállu

14.00–14.15 Pause

14.15–16.30
Duodji og lokalhistorie
– Porsangerkofta før og nå v/ Solveig Tangeraas
– utfordringer i arbeidet med sjøsamisk duodji v/ Solveig Johannesen,
leder i Mearrasámi duodjedállu
– utstilling av duodji, bruksgjenstander og foto

16.30­–18.00  Servering

DEL 2: DIGITALT VERKTØY FOR FORMIDLING LOKALT, NASJONALT OG INTERNASJONALT

18.00–18.45
Lansering av nettstedet Meron for formidling av lokal kunnskap
v/ Sigvald Persen og Bjørn Watterud, IT-ingeniør og daglig leder ved BWW

18.45–19.00 Pause

19.00–19.30
Formidling av lokal/tradisjonell kunnskap. Bruk av nettstedet Meron  
v/ Kjersti Myrnes Balto, daglig leder ved Várdobáiki samisk senter, Evenes 

19.30–20.00 Kommentarer, samtaler

DEL 3: FÁVLLIS 10 ÅR. FJORDFORSKNING, LOKAL KUNNSKAP OG FORVALTNING

09.00–09.15
Åpning
v/ Else Grete Broderstad, daglig leder ved Senter for samiske studier universitetet i Tromsø

09.15–09.45
Ikke bare størrelsen det kommer an på. Mot internasjonale retningslinjer for forvaltning av småskalafiske
v/ Svein Jentoft, professor ved Norges Fiskerihøgskole

09.45–10.15
Levedyktige lokalsamfunn? Noen betraktninger om fjorder som sosio-økologiske system
v/ Else Grete Broderstad og Einar Eythorsson, begge tidligere forskere i Fávllis

10.15–10.45 Pause

10.45–11.15
Observasjoner av nylige økologiske forandringer i Porsangerfjorden
v/ Bernt Wilhelmsen, fjordfisker                 

11.15–11.45
Modell og database for lokal økologisk kunnskap som del av kunnskapsgrunnlag for forvaltning og forskning på fjordøkologi i Porsangerfjorden
v/ Camilla Brattland, tidligere forsker i Fávllis og Sigvald Persen, daglig leder ved Sjøsamisk kompetansesenter og medarbeider i Fávllis

11.45–12.45 Lunsj

12.45–13.30
Havforskning på Porsangerfjorden og prosjektet Aktiv forvaltning

v/Knut Sunnanå, forsker ved Havforskningsinstituttet

13.30–14.00
Fjordbunnen avdekkes: Maringeologenes kartlegging i Porsanger
v/ Sigrid Elvenes, forsker ved NGU (Norges geologiske undersøkelse)

14.00–14.15 Pause

14.15–14.45
Forvaltning av fjorder. Utfordringer mht. kunnskap og rettslig grunnlag
v/Sametinget (ikke bekreftet)

14.45–15.15
Diskusjon

15.15–15.45 
Oppsummering og “veien videre”
v/ Sigvald Persen og Else Grete Broderstad

Påmelding
Påmelding til Sigvald Persen innen 15. november.
e-post: sigvald.persen@mearrasapmi.no, tlf. 78 46 42 20
Oppgi om du ønsker å delta på en av dagene og hvilken, eller begge dagene. Oppgi også behov for skyss til/fra flyplassen i Lakselv.

Flytider

Ankomst Lakselv onsdag 27. november:
– fra Tromsø: 12.10, 17.15 og 23.00
– fra Kirkenes: 12.10 og 17.15
– fra Vadsø: 17.15

Avreise torsdag 28. november:
16.00 Avreise fra Billefjord til Banak flyplass i Lakselv (37 km)
17.30 Fly til Tromsø, Oslo, Vadsø og Kirkenes

(Tidligere fly Lakselv-Tromsø: 12.30)

Skyss Lakselv-Billefjord:
Onsdag 27. november: Drosje/minibuss fra flyplassen kl 17.30
Torsdag 28. november: Drosje/minibuss fra Billefjord kl 15.15

Overnatting
Det fins ikke overnattingssteder i Billefjord, men to hotell i Lakselv.

Vi tar forbehold om endringer i programmet.

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.