Seminar: Samfunnsforskning for kysten

Seminar:  Samfunnsforskning for kysten

Arrangert av: Fávllis – Samisk fiskeriforskningsnettverk

Dato: 26. mai kl 9:30-11:30

Hvor: Guovssu, Senter for samiske studier

Senter for samiske studier arrangerte et seminar for å diskutere samfunnsforskningas bidrag til kunnskap om sjøsamiske og nordnorske fiskerisamfunn.

Program

 Innledning v/Else Grete Broderstad

Jørn Weines (Master i historie, Senter for samiske studier): Fávllis-fra nettverk til forskningsfelt? (masteravhandling)

Svein Jentoft (Professor, Norges Fiskerihøgskole): Nærhetsprinsippet i fiskeriforvaltninga (presentasjon)

Camilla Brattland (Post doktor, Senter for samiske studier): Fjordfiske og oppdrett – hva kan samfunnsforskninga bidra med? Eksempelet Spildra i Kvænangen (presentasjon)

Diskusjon: Et nytt Fávllis-nettverk for kritisk kunnskap om kysten?

Velkommen!

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.