Workshop on FÁVLLIS related topics:

Monday October 8th, 2012.
Venue: University of Tromsø, Non-experimental sciences building, House 1, Room 1.323.
The working language for the workshop is English.

The Future of Sami Fisheries Research:

09.00-09.05:       Opening

09.05-10.15:       Putting local ecological knowledge on the map by Svanhild Andersen, Jørn Weines, Camilla Brattland and Sirkka Seljevold

10.15-10.30:    Research cooperation: experiences and lessons learned. Comments by Sigvald Persen, chair of the coastal Sami resource centre, Porsanger

10.30-10.45:       Coffee break

10.45 -11.15:      Coastal Communities: Towards Biocultural and Economic Diversity
by Kevin St. Martin, Department of Geography, Rutgers University

11.15-11.35:       New Attitudes – New Challenges: Perspectives on LEK-research and Local Partnership by Einar Eythorsson, the Norwegian Institute for Cultural Heritage Research

11.35-12.00:        Debate on the future of Sami fisheries research

12.00-13.00:        Lunch

After the workshop there is a 20-year anniversary conference for the Centre for Sami Studies.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Fávllis-aktiviteter 2012 (sluttfase)

Fávllis-aktiviteter 2012 (sluttfase)

22. juni: Camilla Brattland ved NFH forsvarer sin avhandling “Making Sami Seascapes Matter – Ethno-ecological governance in coastal Norway” for ph.d.-graden i samfunnsvitenskap.

22. juni: Prøveforelesning:”Explain and discuss the scientific and political challenges involved in claiming individual and/or collective fishing rights for Sami in marine waters in North-Norway (rights to specific fishing areas)” v/ Camilla Brattland

2. juni: Førpremiere på kortfilmer på Senter for nordlige folk, bl.a. filmen “Hoavda og skårungene” v/ Reni Wright, i samarbeid med Camilla Brattland.

21. februar: Innlegg på SESAMs forskerseminar: “Onkel Oddvar og Bølgen”. En film om en eldre fisker fra Vestre Jakobselv i Øst-Finnmark som fortsatt produserer tørrfisk for salg. V/ Katriina Pedersen, tidligere masterstudent ved Visuelle kulturstudier, UiT.
Se de tre første minuttene av filmen her.

6. februar: Ny blogg på forskning.no: “Det hadde vært godt med seimølja” – på Samefolkets dag v/ Svanhild Andersen

4. februar: Fortellinger fra en fjord om hvordan fisken forsvant og hva som kom i stedet. Utdrag fra forskningsfilmen “Det hadde vært godt med seimølja”, presentert på SESAM forskningsseminar 2012 v/ Svanhild Andersen og Sirkka Seljevold

5. januar: Camilla Brattland og Steinar Nilsens artikkel “Reclaiming Indigenous Seascapes. Sami Place Names in Norwegian Sea Charts” er nå på nett.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Fávllis-aktiviteter 2011

13. desember: Innlegg på SESAMs forskerseminar: Hva lærte vi om lokal kunnskap i Fávllis-prosjektet? Noen oppsummerende betraktninger v/Svanhild Andersen

30. november: Filmen “Det hadde vært godt med seimølja” vises på SESAMs forskerseminar. Spørsmål til diskusjon: Valg av framstillingsmåter og bruk av voiceover og/eller tekstplakater.
V/ Sirkka Seljevold

25. november: Filmen “Det hadde vært godt med seimølja” vises i Smørfjord i Porsanger. Et arrangement i samarbeid med Smørfjord bygdelag.

24. november: Filmpremiere i Indre Billefjord, Porsanger, i samarbeid med Sjøsamisk kompetansesenter. “Det hadde vært godt med seimølja.” En film om økologiske forandringer i Porsangerfjorden, lokal kunnskap og forskerkunnskap

1. november: Miniseminar om småskalafiske og miljøforandringer

17. og 18. oktober: Sluttseminar Fávllis 2 i Manndalen, i samarbeid med Senter for nordlige folk. Seminaret vil presentere resultater fra Fávllis 2-prosjektet og invitere til samtale omkring emnet lokal kunnskap og forvalting av fjorder i sjøsamiske områder. Program her. Påmeldingsfrist 7. oktober 2011. Mer informasjon finnes her

7. og 8. oktober: Salmon Voices: Workshop i München om urfolk og lakseoppdrett

22. september: Ny blogg på forskning.no: Når forskeren blir filmstjerne v/ Camilla Brattland

6. september: Innlegg på SESAMs forskerseminar: “Native Resilience”, om sosiale mekanismer i fisket i Porsangerfjorden v/ Camilla Brattland

23. august: Innlegg på SESAMs forskerseminar: Anonymisering versus navngiving av lokale kunnskapsbærere v/ Svanhild Andersen

30. juni: Presentasjon av Fávllis på Forskningsrådets nettsider (Program HavKyst): Lokal kunnskap avgjørende

23. juni: Lansering av boka “Den gang var det jo rikelig med fisk”. Lokal kunnskap fra Porsanger og andre fjorder Sjøsamisk kompetansesenter i Porsanger. Mer informasjon finnes her.

12. mai: Sirkka Seljevold: En dag i Smørfjord. Videosnutter

6.mai: Artikkel hos Gáldu Kompetansesenteret for urfolks rettigheter: Camilla Brattland:
Fjordretten og drømmen om en samisk fiskerisone

5. mai: Tromsø Museum – Universitetsmuseet lanserer i samarbeid med Varanger Samiske Museum boka ”Fiske, fangst og tradisjonell kunnskap i indre Varanger”. Einar Eythorsson, prosjektleder i Fávllis 1, er en av bokas redaktører. Mer informasjon her.

27. januar: Else Grete Broderstad og Einar Eythorsson: “Tipping points, fishery management and local communities”. Arctic Frontiers, Science section programme (oppdatert program)

25. januar: Seminar: “Indigenous peoples in marine industries – conflict or opportunity?” Les mer

19. januar: Artikkel av Camilla Brattland: “Samer, rein og reindrift i Newfoundland” publisert i Sagat Les mer

Camilla Brattland: Report from research stay in Canada: Fisheries and First Nations

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Program Favllis-2 sluttseminar

Arrangører: Fávllis-prosjekt 2 ved Senter for samiske studier, Universitetet i Tromsø og Senter for Nordlige folk i Kåfjord  

Tid: Mandag 17. og tirsdag 18. oktober 2011  

Sted: Senter for nordlige folks lokaler og deler i Nisga’a Longhouse

Seminaret er åpent for alle interesserte. Påmelding innen 7. oktober til Senter for nordlige folk.

Lokal kunnskap og forvaltning av fjorder i sjøsamiske områder

Bakgrunn

Målet for Fávllis-prosjektet prosjektet er blant annet å dokumentere og analysere tradisjonell økologisk kunnskap i fjorder (herunder kunnskap om økologiske forandringer). Fávllis 2 er finansiert av Samisk program i Norges Forskningsråd.

Formålet med seminaret er å presentere noen resultater fra Fávllis 2-prosjektet og invitere til samtale omkring emnet lokal kunnskap og forvalting av fjorder i sjøsamiske områder. Vi har tatt utgangspunkt i disse spørsmålene: Hva består den lokale fjordkunnskapen i? Kan den brukes i forvaltningen av fjorder, og hva er forutsetningene for at den skal kunne tas i bruk?

Konferanseprogram:

Del 1: Åpning: Forskningsfilm fra fjorder

Mandag 17. oktober 2011

19.30: Velkommen v/ Svanhild Andersen, Senter for samiske studier, Universitetet i Tromsø

19.40 – 20.10: Fiskerkunnskap og forskerkunnskap om Porsangerfjorden (30 min.)Film v/ Sirkka Seljevold, Senter for samiske studier og Visuelle kulturstudier, Universitetet i Tromsø. Produsert av Senter for samiske studier.

20.15 – 21.00: Kommentarer og diskusjon

21.00: Kveldsmat


Tirsdag 18. oktober 2011

09.00–09.15: Åpning v/ Henrik Olsen, Senter for nordlige folk og Svanhild Andersen, Senter for samiske studier

Del 2: Lokal økologisk kunnskap om fjorder

09.15–09.45: Hva er lokal økologisk kunnskap, hva kan den brukes til, og av hvem? Noen betraktninger med utgangspunkt i lokale observasjoner av økologiske forandringer i Porsangerfjorden v/ Svanhild Andersen, Senter for samiske studier

09.45–10.00: Pause

10.00–10.45: Monstertorsk, vitenskap og politikk i Storfjord. Kartlegging av lokale gytefelter i sjøskapet som politisk og vitenskapelig øvelse v/ Camilla Brattland, Norges fiskerihøgskole og Senter for samiske studier

Kommentarer: Kåfjord Fiskarlag og andre

10.45–11.00: Pause

 

Del 3: Lokal kunnskap i forvaltning av fjorder

11.00–11.30: Kunnskapsgrunnlaget for kystsoneplanlegging v/ Steinar Larsen, Fiskeridirektoratet (avdeling Troms)

11.30–12.30: Lunsj

12.30–13.00: Sametingets kunnskapsgrunnlag i fjordsaker og arbeid med lokal/tradisjonell kunnskap v/ Inge Arne Eriksen, Sametinget.

 

Del 4 Formidling: Lokal kunnskap på museum og internett

13.00–13.45: Lokal kunnskap om fjorder – hva finnes hvor, og hvordan ta den i bruk? v/ Sigvald Persen, Sjøsamisk kompetansesenter

13.45-14.00 Pause

14.15–15.00 Lokal kunnskap på museum. Noen formidlingsgrep ved den nye utstillingen ved museet på senter for nordlige folk v/ Irina Haugane, Senter for nordlige folk

15.00–15.45: Diskusjon, oppsummering og “veien videre”: Dokumentasjon, formidling og bruk av lokal kunnskap: Hvilken rolle skal samiske kunnskapssentre spille?

Diskusjonen ledes av Else Grete Broderstad, Senter for samiske studier

Kontaktpersoner

Senter for samiske studier: Svanhild Andersen Tlf 77 64 69 02 og 957 91 356, e-post svanhild.andersen@uit.no

Senter for nordlige folk: Asle Tveitnes Tlf 904 17 044, e-post asle@nordligefolk.no

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Dagsseminar om database/kunnskapsbase

Samarbeid mellom NIKU og Senter for samiske studier/Fávllis-prosjektet

Tid: 7. februar 2011 kl. 10.00-14.00
Sted: møterommet Guovssu på Senter for samiske studier

Program

10.00-10.15  Bakgrunn for seminaret – NIKU og Fávllis sitt arbeid med intervju/lokal kunnskap
v/ Einar Eythorsson

10.15-11.15   Hva kan CAQDAS? Hva er ”det beste programmet?” v/ Walter Schönfelder

11.15-12.15  Kart og database i prosjekt Finnmarkskommisjonen v/ Alma Thuestad

12.15-13.00  Lunsj

13.00-14.00  Kunnskapsbase for lokal økologisk kunnskap? Noen vurderinger og erfaringer fra Fávllis-prosjektet

v/ Svanhild Andersen (om målsettingen og noen utfordringer), Camilla Brattland (bruk av kart), Jørn Weines (bruk av NVivo og etablering av en NVivo-kunnskapsbase), Else Grete Broderstad og Einar (innspill vedr. muligheter for videre arbeid med og samarbeid vedrørende kunnskapsbase)

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Seminar: “Indigenous peoples in marine industries – conflict or opportunity?”

Time: Tuesday 25th of January, 14:30 pm

Place: Centre for Sami Studies, Meeting room Guovssu.

14:30-15:15 : “Why spend a lot of time dwelling on the past? Understanding First Nations resistance to fish farming in British Columbia”.

Dr. Dorothee Schreiber, Rachel Carson Centre, LMU, Munich

15:15–15:45: “Interactions between fish farming, wild fish stocks and fjord fisheries”.

Pål Arne Bjørn, Institute of Marine Research, Norway

15:45-16.15: Discussion

Organized by the Fávllis research project and the Centre for Sami Studies, University of Tromsø.

The seminar is open and students, employees and guests are welcome to attend. Welcome!

fjordøkologi seminar

Dorothee Schreiber is a research fellow at the Rachel Carson Center in Munich, Germany.  Her research on fish farming and First Nations in British Columbia has focused on conflicts between Indigenous rights and state-sponsored fisheries management, and the politics of “traditional ecological knowledge.”  She is also interested more broadly in the histories of fisheries and forestry management in British Columbia, and its implications for Indigenous peoples. The Union of BC Indian Chiefs has an overview of fish farming issues:
http://www.ubcic.bc.ca/Resources/fishfarmpaper.htm

Pål Arne Bjørns current research activity focuses mainly on the ecological role and effects of human impacts on coastal marine ecosystems, with particular emphasis on salmon lice and the environmental effects of aquaculture on wild fish. Focus is also given to marine fjord ecology, especially marine ecology of salmonids and codfish. Bjørn has up to now published more than 40 papers in international per review journals within these areas, and has been the principal scientist at Nofima Marine (from 2001-2010) on a number of projects. He has also been coordinating a research group in Environmental Integrated Production at Nofima Marin, Tromsø. In this group, focus has also been directed towards sea based aquaculture, ecological aquaculture, captured based aquaculture and fjord fisheries as well as fish farm localisation, integrated coastal zone management and integrated pest management. Bjørns resent work have often been multidisciplinary, often involving several collaborating institutions nationally and internationally and mostly been funded by the Norwegian Research Council and EU. Since april 2010, Bjørn has been working as a senior scientist at IMR and e.g. been responsible for the Norwegian surveillance program on salmon lice infection on wild salmonids.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Sluttseminar for Fávllis-1 2010

Fjordøkologi og lokal kunnskap

Sluttseminar for forskningsprosjektet Fjordøkologi og sjøsamiske lokalsamfunn; lokal kunnskap og endringsprosesser.[1]

Fjordøkologi og lokal kunnskap

Arrangører: Senter for samiske studier, Universitetet i Tromsø og Sjøsamisk kompetansesenter (Porsanger)

Tid: 11. og 12. november 2010

Sted: Torsdag 11. november: Bygdehuset, Smørfjord. Fredag: Sjøsamisk kompetansesenter, Indre Billefjord

Seminaret er åpent for alle interesserte.

Bakgrunn
Forskningsprosjektet Fjordøkologi og sjøsamiske lokalsamfunn, lokal kunnskap og endringsprosesser er et samarbeid mellom Senter for samiske studier, Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU), Havforskningsinstituttet, Sjøsamisk kompetansesenter i Porsanger og Samisk nærings- og utredningssenter (SEG) i Tana. Prosjektet har fokusert på økologiske endringer i Porsanger og Tana (med hovedvekt på Porsanger), og det har vært lagt vekt å få fram ulike former for kunnskap om fjorder i endring, både samfunnsvitenskapelig og biologisk kunnskap, samt lokal økologisk kunnskap. Formålet med seminaret er å presentere noen resultater fra prosjektet og invitere til samtale omkring emnet fjordøkologi og lokal kunnskap samt utfordringer knyttet til økologiske forandringer i fjorder.

Prosjektet er knyttet til Fávllis[2], et forskningsnettverk for samisk fiskeriforskning, og er finansiert av Norges Forskningsråd (programmet Havet og kysten).

 

Levering av kongekrabbe i Porsanger, september 2009. Foto: Svanhild Andersen

PROGRAM

Torsdag 11. november (Smørfjord)
19.30-20.00   
Navn på fiskegrunner i Porsangerfjorden v/ Camilla Brattland og Steinar Nilsen, Senter for samiske studier, Universitetet i Tromsø   

20.00-20.30
Utdrag fra film om fiskerkunnskap og forskerkunnskap om Porsangerfjorden v/ Sirkka Seljevold, Senter for samiske studier og Visuelle kulturstudier, Universitetet i Tromsø

20.30-21.15 Diskusjon, samtaler, kaffe

Fredag 12. november (Indre Billefjord)   

09.00–09.15
Åpning v/ Sigvald Persen, Sjøsamisk kompetansenter

09.15-09.45
Sjøsamenes næring og ressursutnyttelse i Porsangerfjorden v/ Hartvig Birkeli, Sjøsamisk kompetansesenter

09.45–10.00            Pause

10.00-10.40
Økologiske forandringer i Tanafjorden v/ Terje Pedersen, fisker i Tanafjorden

10.40-11.00            Pause

11.00-11.30
Kongekrabben – spredning og økologiske konsekvenser v/ Jan Sundet, Havforskningsinstituttet

11.30-12.15            Lunsj

12.15-12.45
Fiskeriforskning i fjorder. Fjordtoktene 1992-2010 v/ Knut Sunnanå, Havforskningsinstituttet

12.45-13.30
Fisken som forsvant. Lokal kunnskap om endringer i fjordøkologi v/ Svanhild Andersen, Senter for samiske studier, Universitetet i Tromsø og Einar Eythórsson, NIKU

13.30-13.45            Pause

13.45-14.15
”Gjenstridige fjordfolk”. Tilbakeblikk på samfunnsforskning i  Porsanger på 1980-tallet v/ Ragnar Nilsen, Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging, Universitetet i Tromsø

14.15-14.45
Hva skjer med fjordfisket og de samiske fjordområdene? Noen perspektiver og utfordringer v/ Jon Gustavsen, forfatter.  

14.45-15.00            Pause 

15.00-15.30            Plenum – samtaler og diskusjon     

15.30-15.45            Oppsummering og “veien videre” v/ Einar Eythórsson

 

Påmelding innen 5. november.
Telefon 78464220, eller e-post: sigvald.persen@mearrasapmi.no

Påmelding ikke nødvendig for arrangementet i Smørfjord

 

Fra Vestertana og omegn. Foto: Svanhild Andersen, Elin Mathisen, Solveig Joks

[1] Det offisielle navnet er ”Fjord ecosystems – Sami communities: Local ecological knowledge and socio-ecological history.” Mer om prosjektet og om Fávllis 2 (som overlapper men har noen flere emner), se presentasjon av Fávllis-prosjektene her.

[2] Fávllis – et samisk ord som betyr på dypet eller ute fra land, “på sjøen”.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Åpent møte i Kåfjord – 2010

Kåfjord juni 2010

Invitasjon til åpent møte: Lokale ressurser, marked og verdiskaping

I samarbeid med det samiske fiskeriforskningsnettverket Fávllis ved Universitetet i Tromsø, inviterer Kåfjord kommune og Senter for nordlige folk til et folkemøte

Tid: 21. juni, kl. 18:00-20:15

Sted: Manndalen, Senter for nordlige folk
Som en oppfølging fra fjorårets åpne møte om forskning på fiske og bruk av fjorden, arrangerer Fávllis-prosjektet ved Universitetet i Tromsø, Kåfjord kommune og Senter for nordlige folk A/S et nytt møte, denne gangen med fokus på fiskeriøkonomi, marked og verdiskapning. Utgangspunktet er Kevin St. Martin sitt forskningsopphold ved Samisk senter og Norges fiskerihøgskole.  St. Martin har sammen med fiskere i Port Clyde, New England, jobbet mye med fiskeri- og lokaløkonomi og alternative markeder for fisk. St. Martin vil på møtet fortelle om hvordan de har lyktes i å utvikle modeller som er bærekraftige både når det gjelder miljøhensyn og økonomi. Vi inviterer til dialog med og innspill fra fiskere og lokalbefolkning, forvaltere, planleggere og andre med interesse for temaet fiske, bruk av fjorden og lokal verdiskaping. Diskusjonene fra selve møtet vil også være grunnlag for planlegging av forskning på lokal verdiskaping. Møtet vil simultantolkes mellom norsk og engelsk.

Program
1800 – 1810: Velkommen

1810 – 1825: Småsamfunnssatsning i Kåfjord kommune v/Einar Eriksen, næringskonsulent i Kåfjord kommune

1825 – 1850: Fiskemottak og marked: Utfordringer for mottaksanlegg v/Einar Storslett, Djupvik og Nils Ivar Isaksen, Manndalen

1850 – 1915: Pause, servering av kaffe og vafler

1915 – 1935: Fisking for framtida: hvordan fiskerne i Port Clyde tok styring over egen økonomi v/Kevin St. Martin

1935 – 2015: Diskusjon: Lokal bruk av ressurser – muligheter og begrensninger, kort innledning v/Jahn Petter Johnsen, Norges fiskerihøgskole

2015: Avslutning

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Åpent møte i Nesseby 2010

Nesseby januar 2010

Invitasjon til åpent møte

Vi ønsker å invitere deg til et åpent møte på:
Varanger Samiske Museum, tirsdag 12. januar 2010 kl. 18.00

Fávllis - Åpne møterI årene 1993-95 foretok nå avdøde Johan Albert Kalstad, som var ansatt ved Tromsø Museum, en innsamling av tradisjonsmateriale vedrørende fiskerier i Varangerområdet. Innsamlingen ble for det meste foretatt i Nessebyområdet, og består av intervjumateriale samt kartfesting av fiskegrunner i indre deler av Varanger.
Materialet er nå redigert og gjennomgått, og det er utarbeidet et digitalt kartmateriale over fiskegrunner i indre Varanger. Vi ønsker å diskutere disse kartene med fiskere og andre med kunnskaper om fjorden, både med tanke på om de har eventuelle feil og mangler, og forhold som må tas i betraktning ved eventuell publisering av kartene.

Samtidig vil vi orientere om planer for publisering av Kalstads intervjumateriale som primært er fra Nesseby, men som også omfatter intervjuer fra andre deler av Varangerområdet.

Program:

Kort orientering om Fávllis-prosjektet v/ Einar Eythórsson, NIKU
Presentasjon av kart v/ Pål Julius Nilsen

Kaffe ca kl 19.

Publisering av Kalstads material v/Ivar Bjørklund, Tromsø Museum

Diskusjon

Med vennlig hilsen

Pål Julius Nilsen                                                   Einar Eythórsson

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Fávllis research forum 2010

Knowledge Production and Local Participation. Making Communities Visible in Marine Resource Management

Thursdays 14.15 p.m. at the Centre for Sámi studies, University of Tromsø
(the meeting room Guovssu)

The Fávllis-project at Centre for Sámi studies at University of Tromsø, in collaboration with Svein Jentoft and Petter Holm at Norwegian College of Fishery Science (also University of Tromsø), invites to this seminar:


14.01.
From management to governance; which knowledge?
Svein Jentoft, University of Tromsø, Norwegian College of Fishery Science (Social scientist, professor)

04.02. Drawing Communities Together: Assessing the Potential of Participatory Environmental Mapping for Marine Resource Management and Community Development 
Kevin St. Martin, Rutgers University (US) (Geographer, associate professor). Project: Communities At Sea Mapper

18.02. The fisheries scientist’s role in a fjord ecosystem – research and local participation
Knut Sunnanå, Institute of Marine Research (Fisheries scientist). Project: EPIGRAPH. (Information in Norwegian: EPIGRAPH)

04.03. Seminar: GIS as a tool in (fisheries) research across science and management boundaries
Seminar language: Norwegian
Steinar Larsen, Fiskeridirektoratet i Troms (Fisheries Directorate in Troms county): Erfaringer med innsamling av erfaringsbasert kunnskap om fiskerier i Troms (Experience with collection of experience-based knowledge in fisheries in Troms county). Se presentasjon her.

Einar Eythórsson, Fávllis: Erfaringer med innsamling av lokal økologisk kunnskap i Fávllis-prosjektet. (Experiences with collection of local ecological knowledge data through the Fávllis research project)

18.03. Socio-ecological history in relation to local ecological knowledge, a “counter-mapping” approach
Einar Eythorsson, Norwegian Institute for Cultural Heritage Research (Social scientist, leader of the Fávllis project). (His article (in Norwegian) about ecological changes in Tana, based on interview with Terje Pedersen, see right meny on this web page).   

25.03.  NB. Postponed due to technical problems. 
Fishery film from Porsanger. Work-in-progress screening and discussion.
Sirkka Seljevold, Visual Cultural Studies and the Fávllis project, University of Tromsø (Film anthropologist)
Language: English, but the language in the film is Norwegian only. 

08.04. Open

15.04. MODIL-NAO – a monitoring project in collaboration with indigenous peoples in Russia. Winfried Dallmann, Norwegian Polar Institute. For more information: http://npolar.no/ipy-nenets/

22.04. Fishers and fisheries scientist’s roles in co-production of knowledge Petter Holm, Norwegian College of Fishery Science, University of Tromsø
(Professor, social scientist)

06.05. Private fiskerettigheter i fjorder og kystnære farvann
(Private
fishery rights in fjords and along the coast) Susann Funderud Skogvang, the Law Faculty, University of Tromsø (Legal professional/ PhD student)
Seminar language: Norwegian

20.05. NB: POSTPONED. The roles of the fishers and fisheries scientists in production of ecological knowledge. Relation of trust and credibility in collaboration
Jan Sundet, Institute of Marine Research (Fisheries scientist). Project: EPIGRAPH. (Information in Norwegian: EPIGRAPH)

03.06 NB: POSTPONED. Subsistence fisheries – of great value in Coastal Sámi areas, but irrelevant for fishery research and managemant?
Selvbergingsfiske – sentralt i sjøsamisk levemåte, men irrelevant for fiskeriforskning og fiskeriforvaltning?
Svanhild Andersen, Centre of Sámi studies (the Fávllis project), University of Tromsø (Social anthropologist)
Seminar language: Norwegian

10.06. NB: POSTPONED.
”Summing up comments”. Possibilities for working further on theoretical perspectives and research collaboration?
Kevin St. Martin, Einar Eythorsson, Else Grete Broderstad, Svein Jentoft, and Institute of Marine Research (Knut Sunnanå and/or Jan Sundet)

Posted in Uncategorized | Leave a comment